ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Coverage Under Bajaj Allianz Health Insurance for Newborn Baby
21 ജൂലൈ 2020

ഗർഭിണികളായ അമ്മമാർക്കായി നവജാതശിശുവിന്‍റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്

നവജാതശിശു, കൗമാരക്കാർ, പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന പൗരൻ ആരുമാകട്ടെ, എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക പരിചരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ഗർഭിണിയായ അമ്മക്കും നവജാതശിശുവിനും പ്രസവ പരിരക്ഷയുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നത് അവരുടെ പരിചരണവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ്. ഗർഭധാരണം സന്തോഷകരവും ആവേശകരവുമായ ഒരു യാത്രയാണെങ്കിലും, അമ്മയോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിക്കുന്നു. പുതിയ കുടുംബാംഗം വരുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുക എന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ പോലെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടമാണ്.

ബജാജ് അലയൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ചില ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ താഴെപ്പറയുന്നു, അത് ഗർഭിണിയായ അമ്മക്കും നവജാതശിശുവിനും ഗുണകരമാകാം:

ഹെൽത്ത് കെയർ സുപ്രീം പ്ലാൻ

ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും കവറേജ് നൽകുന്നു. ഇത് ഒരു സമഗ്രമായ പോളിസിയാണ്, ഇത് മെറ്റേണിറ്റി പരിരക്ഷാ ആനുകൂല്യമുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, നവജാതശിശുവിന്‍റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. ഈ പ്ലാനിൽ, ഞങ്ങൾ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു:

 • ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രസവത്തിനുള്ള ചികിത്സാ ചെലവ്.
 • സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ ഡെലിവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ.
 • വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതും നിയമാനുസൃതമായും ഗർഭധാരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ.
 • പ്രസവത്തിന് മുമ്പും പ്രസവത്തിന് ശേഷവുമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍റെ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ.
 • നിങ്ങളുടെ നവജാതശിശുവിന്‍റെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ.
 • ജനനത്തീയതി മുതൽ 90 ദിവസം വരെ നവജാതശിശുവിന്‍റെ നിർബന്ധിത വാക്സിനേഷനുകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ.
 • മാതൃത്വം/പ്രസവം എന്നിവയുടെ അനന്തരഫലമായ സങ്കീർണതകൾ കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിങ്ങളുടെ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക പ്രകാരം.

ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് - ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്

ഈ ഒരൊറ്റ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും (നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി, കുട്ടികൾ, മാതാപിതാക്കൾ) കവറേജ് നൽകാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിനായുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ കുടുംബം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യുവ ദമ്പതികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്രസവത്തിന്‍റെയും നവജാതശിശുക്കളുടെയും ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ഗർഭിണികൾക്കും നവജാത ശിശുക്കൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഈ പോളിസിയുടെ ചില സവിശേഷതകൾ ഇതാ:

 • പോളിസി ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുക വരെ, ഈ പോളിസി ഓരോ പ്രസവത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനിഷേനും (പരമാവധി 2 ഡെലിവറികൾ/ടെർമിനേഷൻ വരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു) പ്രസവത്തിനു മുമ്പുള്ള, പ്രസവത്തിനു ശേഷമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍റെ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.
 • മാതൃത്വം/പ്രസവം എന്നിവയുടെ അനന്തരഫലമായ സങ്കീർണതകൾ കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിങ്ങളുടെ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് കവറേജ് നൽകുന്നു.
 • നിങ്ങളുടെ നവജാതശിശുവിന്‍റെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി കവറേജ് നൽകുന്നു.
 • ജനന തീയതി മുതൽ 90 ദിവസം വരെയും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത എസ്ഐ പ്രകാരം നവജാതശിശുവിന്‍റെ നിർബന്ധിത വാക്സിനേഷനുകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾക്ക് കവറേജ് നൽകുന്നു.

വ്യക്തിഗത ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്ലാന്‍

18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ് ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ. ഈ പ്ലാനിന് പ്രസവത്തിന്‍റെയും നവജാതശിശുവിന്‍റെയും ചെലവുകളുടെയും അധിക ആനുകൂല്യം ഉണ്ട്. പ്രസവത്തിനും നവജാതശിശുവിനും ഈ പ്ലാനിൽ നൽകുന്ന സവിശേഷതകൾ ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പ്ലാനിന് സമാനമാണ്.

എക്സ്ട്രാ കെയർ പ്ലസ് പോളിസി

ഇത് ബജാജ് അലയൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ് അപ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിന്‍റെ കവറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അടിസ്ഥാന പ്ലാനിന്‍റെ നിങ്ങളുടെ എസ്ഐ പരിധി തീർന്നാൽ സഹായകരമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പോളിസി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പ്രസവത്തിന്‍റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസവ ചെലവുകൾക്ക് ഈ പോളിസി പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.

ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇവയാണ്:

 • ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ വിപുലമായ ഓപ്ഷനുകൾ
 • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ചാര്‍ജുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നു
 • 6000 + നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളിൽ ക്യാഷ്‌ലെസ് സൗകര്യം
 • 1, 2, 3 വർഷത്തെ പോളിസി കാലയളവ് ഓപ്ഷനുകൾ
 • ആജീവനാന്ത പുതുക്കൽ ഓപ്ഷൻ

ഗർഭിണിയായ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ്, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് മതിയായ പരിരക്ഷ നേടുകയെന്നത് ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് പ്രസവത്തിനും നവജാത ശിശുക്കൾക്കും കവറേജ് നൽകാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് (6 വർഷം വരെ) ഒരു കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ വളരുന്ന കുടുംബത്തിന് വിപുലീകൃത കവറേജ് വേണമെങ്കിൽ ഓഫറിലുള്ള വിവിധ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 0 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 0

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്