റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Cumulative Bonus Health Insurance Benefits
സെപ്‌തംബർ 30, 2020

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ് എന്താണ്?

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു പ്രധാന ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ? ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ എന്നത് പുതുക്കാവുന്ന ഒരു കരാറാണ്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മെഡിക്കൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യാത്തതിന് കൂടുതൽ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ പോളിസി ഉടമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ് (സിബി) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും മനസിലാക്കാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക: ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ് എന്നാല്‍ എന്താണ്? ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ് എന്നത് ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും നൽകുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് ലഭ്യമാക്കാൻ; ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്കായി ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യാത്ത പോളിസി ഉടമകൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റിവാർഡിംഗ് ആനുകൂല്യമാണിത്. ചില ഇൻഷുറർമാർ സം അഷ്വേർഡ് തുകയിലേക്ക് ആനുകൂല്യം ചേർക്കുമ്പോൾ, കസ്റ്റമർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുന്ന വേളയിൽ ബാക്കിയുള്ളവ റിബേറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസിന്‍റെ തരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാമെങ്കിലും, ഓരോ ക്ലെയിം രഹിത വർഷത്തിലും അനുവദിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതേപടി നിലനിൽക്കും. ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ് സാധാരണയായി വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. ഓരോ പോളിസി ഉടമയ്ക്കും സിബി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇൻഷുറർ അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
  1. വർഷങ്ങളായി നേടിയ ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസിന്‍റെ ശതമാനത്തിന് ആനുപാതികമായി സം അഷ്വേർഡ് തുകയിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും. സം അഷ്വേർഡ് മൂല്യത്തിലെ വർദ്ധനവ് ക്ലെയിം രഹിത വർഷങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിന് നേരിട്ട് ആനുപാതികമാണ്.
  2. ബോണസ് സാധാരണയായി പരമാവധി 10 വർഷം വരെ ശേഖരിക്കപ്പെടും.
  3. പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റിൽ സിബി പരാമർശിച്ചിരിക്കും. അതിനാൽ, പോളിസി ഉടമ പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റും അതിന്‍റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
  4. സാധുതയുള്ള പോളിസിക്കുള്ള സം അഷ്വേർഡ് തുകയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്. അതിനാൽ, പോളിസി ഉടമ കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സമയബന്ധിതമായ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ ഉറപ്പാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോളിസി കാലയളവിൽ നേടിയ എല്ലാ സിബി ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർക്ക് നഷ്ടമാകും.
  5. ഇൻഷുറൻസ് തുകയിലെ ക്യാഷ്ബാക്ക് 10% മുതൽ 100% വരെ വ്യത്യാസപ്പെടും.
  6. രണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുമായി ക്ലെയിമുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് സം അഷ്വേർഡിന്‍റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ് കുറവായിരിക്കില്ല.
  7. ബോണസ് ഒന്നുകിൽ മൊത്തത്തിൽ പിൻവലിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിലെ കിഴിവ് കഴിഞ്ഞ്.
ചുരുക്കത്തിൽ, ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം ലാഭിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിമിനായി ഫയൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനമായും വളരെ സഹായകമാകും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് പ്ലാനിന്‍റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓൺലൈൻ പോളിസി പുതുക്കൽ വേളയിൽ അനിവാര്യമാണ്. ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഓരോ പോളിസി ഉടമയ്ക്കും തടസ്സരഹിതമായ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങൽ അനുഭവം നൽകുന്നു. ഒരു ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ വാങ്ങുകയും ഇന്ന് തന്നെ സ്വയം സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുക!  

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്