റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Insure vs Assure: Key Differences
4 ഫെബ്രുവരി 2023

ഇൻഷുറൻസ് vs അഷ്വറൻസ്: മികച്ച ധാരണയ്ക്കായി പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശദമായി

ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ, പലരും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്‍റിനെയോ ഇടനിലക്കാരനെയോ സമീപിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. സാങ്കേതിക ഭാഷയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്തരം രണ്ട് സാങ്കേതിക പദങ്ങളാണ് 'ഇൻഷുറൻസ്', 'അഷ്വറൻസ്' എന്നിവ, അവ നിങ്ങൾ തിരയുന്ന പോളിസിയെ ആശ്രയിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്നു. അവ പരസ്പരം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, കൂടുതലറിയാൻ വായന തുടരുക: ഇൻഷുറൻസും അഷ്വറൻസും രണ്ട് പദങ്ങളാണ്, അവ പലപ്പോഴും പരസ്പരം മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവയിൽ; ലൈഫ്, ജനറല്‍ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ, എന്നാൽ അവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടും സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ വ്യാപ്തിയിലും ഉദ്ദേശ്യത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്.

എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നതിന്‍റെ അർത്ഥം?

അപകടങ്ങൾ, രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ഒരു വ്യക്തിയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറാണ് ഇൻഷുറൻസ്. പ്രീമിയങ്ങളുടെ പതിവ് പേമെന്‍റുകൾക്ക് പകരമായി, പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളുടെ ചെലവ് പരിരക്ഷിക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സമ്മതിക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അടച്ച നഷ്ടപരിഹാരം സാധാരണയായി സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്‍റെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. കൂടാതെ, ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾക്ക് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്, ആ കാലയളവിൽ കമ്പനി കവറേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. *

ഒരു ഉദാഹരണത്തോടെ വിശദമാക്കാം:

രാജേഷ് ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങി. അതിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷനോടെ ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ആവശ്യകത വന്നു, ഒരു പൊതു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ്. നിയമം പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി പോളിസി വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, തന്‍റെ വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് ഡീലർ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അപ്പോഴാണ് രാജേഷ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, ഇത് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തേർഡ് പാർട്ടി കവറേജിനൊപ്പം ഓൺ ഡാമേജ് പരിരക്ഷയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കുകൾക്കും മരണത്തിനും സാമ്പത്തിക കവറേജ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഒരു വിശാലമായ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ആയതിനാൽ, ആഡ്-ഓണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. ടേം ഇൻഷുറൻസ് വിശദീകരിക്കാൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ഉദാഹരണമാണെങ്കിലും, ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളും ഉണ്ട് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് , പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്, ക്രോപ് ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയവ.

എന്താണ് അഷ്വറൻസ് എന്നതിന്‍റെ അർത്ഥം?

മറുവശത്ത്, മരണം അല്ലെങ്കിൽ വൈകല്യം പോലെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നിശ്ചിത സംഭവത്തിനെതിരെ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു തരം ഇൻഷുറൻസാണ് അഷ്വറൻസ്. ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അഷ്വറൻസ് പോളിസികൾക്ക് കാലഹരണ തീയതി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് സാധുതയുണ്ട്. അഷ്വറൻസ് നൽകുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക്, സാധാരണയായി, ദീർഘകാലത്തേക്ക് പതിവ് പേമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ്. പോളിസി ഉടമ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആശ്രിതർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്ന പേ-ഔട്ടിന്‍റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ്. *

ഒരു ഉദാഹരണത്തോടെ വിശദമാക്കാം:

കമലേഷ് അദ്ദേഹത്തിനായി ഒരു ടേം ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങി. ടേം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, പോളിസി ഉടമയുടെ മരണശേഷം മാത്രമേ പേ-ഔട്ട് നൽകുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ, പോളിസി കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആശ്രിതർക്ക് ഇത് ഉറപ്പുള്ള പേമെന്‍റ് ആണ്. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾക്ക്, എൻഡോവ്മെന്‍റ് പോളിസി പോലുള്ള മെച്യൂരിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അവിടെ പോളിസി ഉടമക്ക് മെച്യൂരിറ്റി തുകയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കാനാകും. അഷ്വറൻസ് നൽകുന്ന ഒരു പോളിസിയുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ, ഇത് നിർദ്ദിഷ്ട രോഗങ്ങളുടെ രോഗനിർണയത്തിൽ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. ഇൻഷുറൻസും അഷ്വറൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന റിസ്ക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് സംരക്ഷണം എന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നതാണ്, അതേസമയം അനിവാര്യമായ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് അഷ്വറൻസ്. രാജ്യം, ഇൻഡസ്ട്രി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ഇൻഷുറൻസ്, അഷ്വറൻസ് എന്നീ പദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഇവ രണ്ടും പരസ്പരം മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തരം പോളിസികൾ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന കവറേജും ആനുകൂല്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഷ്വറൻസ് പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഇൻഷുറൻസും അഷ്വറൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

മുകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് പോലുള്ള ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുമായി ഇൻഷുറൻസ് പ്രധാനമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഇൻഷുറൻസ്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ അഷ്വറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പട്ടിക ഇതാ:

ഇൻഷുറൻസ്

ഉറപ്പ്

ലക്ഷ്യം

മോഷണം, അപകടങ്ങൾ, അഗ്നിബാധ, വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയ നഷ്ടത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക എന്നതാണ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. പോളിസി ഉടമയുടെ മരണം പോലുള്ള ഭാവിയിലെ ചില സംഭവങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.
   

ക്ലെയിം തുക

ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾക്കുള്ള ക്ലെയിം തുക, സംഭവിച്ച നഷ്ടത്തിന് ഏകദേശം തുല്യമാണ്. * അഷ്വറൻസ് പ്ലാനുകൾക്കുള്ള ക്ലെയിം തുക പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. *
   

അനുവദിച്ച ക്ലെയിമുകളുടെ എണ്ണം

പോളിസി നിബന്ധനകളെ ആശ്രയിച്ച്, ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങളുള്ള പ്ലാനുകൾക്ക് ഒന്നിലധികം ക്ലെയിമുകൾ അനുവദിക്കുന്നു. * അഷ്വറൻസ് ആനുകൂല്യം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാനുകൾക്ക് ഒരു ക്ലെയിം മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. *
   

ഇൻഷ്വേർഡ് എന്നാൽ എന്താണ്?

ഈ തരത്തിലുള്ള പോളിസികൾക്ക് കീഴിൽ ആളുകളും പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.* അഷ്വറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന പോളിസികൾക്ക് കീഴിൽ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇൻഷുർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. *
   

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന റിസ്ക്കിന്‍റെ സ്വഭാവം

ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങളുള്ള പ്ലാനുകൾ അപകടം, കവർച്ച, മോഷണം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അനിശ്ചിതവും പ്രവചനാതീതവുമായ റിസ്ക്കുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.* ഈ പ്ലാനുകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം പോലുള്ള അനിശ്ചിതവും എന്നാൽ പ്രവചിക്കാവുന്നതുമായ റിസ്ക്കുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. *
   
  * സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.      

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 2

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്