રિસ્પેક્ટ સિનિયર કેર રાઇડર: 9152007550 (મિસ્ડ કૉલ)

સેલ્સ: 1800-209-0144| સર્વિસ: 1800-209-5858 સર્વિસ ચૅટ: +91 75072 45858

અંગ્રેજી

Claim Assistance
Get In Touch
Comprehensive Vehicle Insurance
24 ફેબ્રુઆરી, 2023

શું હિટ-એન્ડ-રનની ઘટનાઓ કોમ્પ્રિહેન્સિવ વાહન ઇન્શ્યોરન્સ દ્વારા કવર કરવામાં આવે છે?

કાર અકસ્માતો ડરામણા અને અત્યંત ભયંકર અનુભવ હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને જો અન્ય ડ્રાઇવર પોતાના વિશે કોઈપણ સંબંધિત માહિતી પ્રદાન કર્યા વિના ઘટના સ્થળેથી ભાગી જાય છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, તમને આશ્ચર્ય થઈ શકે છે કે શું તમારો કોમ્પ્રિહેન્સિવ વાહન ઇન્શ્યોરન્સ હિટ-એન્ડ-રનની ઘટનાને કવર કરી શકે છે. શરૂઆત કરનારાઓ માટે, કોમ્પ્રિહેન્સિવ વાહન ઇન્શ્યોરન્સ એ ચોરી, કુદરતી આપત્તિઓ, માનવનિર્મિત આપત્તિઓ અને અન્ય વિવિધ ઘટનાઓને કવર કરે છે. * પરંતુ, હિટ-એન્ડ-રનના કેસનું શું? આ લેખમાં, અમે કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇન્શ્યોરન્સ કવરેજની વિગતો અને શું હિટ-એન્ડ-રનને કવર કરવામાં આવે છે તે વિશે જાણીશું.

શું કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇન્શ્યોરન્સ હિટ-એન્ડ-રનને કવર કરે છે?

મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, હિટ-એન્ડ-રનની ઘટનાઓ કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇન્શ્યોરન્સ દ્વારા કવર કરવામાં આવે છે. હિટ-એન્ડ-રનના ડ્રાઇવર દ્વારા થયેલા નુકસાનને કવર કરવા માટે તમે તમારી ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીમાં ક્લેઇમ ફાઇલ કરી શકો છો. જો કે, નોંધ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે કે આ કવરેજના પાસાની કેટલીક મર્યાદાઓ હોઈ શકે છે. * મોટાભાગના ઇન્શ્યોરરને આવશ્યક હોઈ શકે છે કે તમે હિટ-એન્ડ-રનની ઘટના થયા પછી ચોક્કસ સમયસીમાની અંદર પોલીસ રિપોર્ટ ફાઇલ કરો. જો તમે આમ કરવામાં નિષ્ફળ થયા છો, તો તમારી ઇન્શ્યોરન્સ કંપની તમારા ક્લેઇમને નકારી શકે છે. વધુમાં, તમારી ઇન્શ્યોરન્સ કંપની નુકસાનને કવર કરશે તે પહેલાં તમારે કપાતપાત્ર રકમની ચુકવણી કરવાની જરૂર પડી શકે છે. કપાતપાત્રની રકમ તમારી પૉલિસીના આધારે અલગ હોઈ શકે છે. એ પણ નોંધ લેવું મહત્વપૂર્ણ છે કે, કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇન્શ્યોરન્સ કવરેજ એ પૉલિસી અને ઇન્શ્યોરન્સ કંપની અનુસાર અલગ-અલગ હોય છે. જો ડ્રાઇવરની ઓળખ કરવામાં આવે છે અને તેની ભૂલ જણાય ત્યારે જ કેટલીક પૉલિસીઓ હિટ-એન્ડ-રનના અકસ્માતોને કવર કરી શકે છે. અન્ય પૉલિસીઓ અન્ય ડ્રાઇવર મળ્યા વિના હિટ-એન્ડ-રનને કવર કરી શકે છે. તમારી પૉલિસીને કાળજીપૂર્વક વાંચવી અને શું કવર કરવામાં આવે છે તેને સંપૂર્ણપણે સમજવા માટે તમારા ઇન્શ્યોરન્સ એજન્ટ સાથે વાત કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.

હિટ-એન્ડ-રન ઘટનામાં તમે સપડાવ ત્યારે શું કરવું?

જો તમે કોઈ હિટ-એન્ડ-રનની ઘટનામાં સપડાયા હોવ, તો નીચેના પગલાં લેવા મહત્વપૂર્ણ છે, જેથી તમે ખાતરીપૂર્વક સફળ ક્લેઇમ ફાઇલ કરી શકો, જેની પર પ્રક્રિયા કરી શકે તમારી વાહન ઇન્શ્યોરન્સ કંપની:
 • પોલીસને કૉલ કરો:

  શક્ય હોય એટલી વહેલી તકે પોલીસનો સંપર્ક કરો અને એફઆઇઆરનો પ્રથમ માહિતી રિપોર્ટ ફાઇલ કરો. તમારી ઇન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે ક્લેઇમ કરતી વખતે એફઆઇઆર મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે.
 • માહિતી એકત્રિત કરો:

  અન્ય ડ્રાઇવર અને તેમના વાહન વિશે શક્ય તેટલી વધુ માહિતી એકત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરો. આમાં લાઇસન્સ પ્લેટ નંબર, વાહનનું નિર્માણ અને મોડેલ અને કોઈપણ ઓળખ વિશેષતાઓ શામેલ હોઈ શકે છે. જો કે, આ માહિતી મેળવવા માટે પોતાને જોખમમાં મૂકવાનું ટાળો.
 • દૃશ્યનું વર્ણન કરો:

  તમારી કાર અને આસપાસના વિસ્તારને થયેલા નુકસાનના ફોટા લો અને ઘટનાના સમય, તારીખ અને લોકેશન વિશે નોંધ કરો.
 • તમારી ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીનો સંપર્ક કરો:

  ઘટનાનો રિપોર્ટ કરવા માટે શક્ય હોય તેટલી વહેલી તકે તમારી ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીનો સંપર્ક કરો અને તેમને એફઆઇઆર અને અન્ય કોઈપણ સંબંધિત માહિતી પ્રદાન કરો.

હિટ-એન્ડ-રનની ઘટના માટે ક્લેઇમ કેવી રીતે કરવો?

હિટ-એન્ડ-રનની ઘટના માટે ક્લેઇમ ફાઇલ કરવા માટેના પગલાં અહીં છે, જેનો સમાવેશ કરે છે - કોમ્પ્રિહેન્સિવ વાહન ઇન્શ્યોરન્સ:
 1. તમારા ઇન્શ્યોરરને જાણ કરો

  ઉપર ઉલ્લેખિત અકસ્માત પછી, ક્લેઇમનો રિપોર્ટ કરવા માટે તમારી ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીનો સંપર્ક કરો. તમારા ઇન્શ્યોરર તમને ક્લેઇમ પ્રક્રિયા દરમિયાન માર્ગદર્શન આપશે અને તમને તમારા કવરેજ વિશેની માહિતી પ્રદાન કરશે.
 1. જરૂરી માહિતી પ્રદાન કરો

  ઇન્શ્યોરર અકસ્માત વિશેની માહિતી માંગશે, જેમાં એફઆઇઆર, તમારી કારનું મેક અને મોડેલ, થયેલા નુકસાન અને તમને થયેલી કોઈપણ ઈજા શામેલ છે.
 1. સર્વેક્ષકની રાહ જુઓ

  સૂચના પછી, ઇન્શ્યોરર તમારી કારને થયેલ નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સર્વેક્ષક મોકલશે. સર્વેક્ષક તમારી કારને થયેલ નુકસાન અને રિપેરકામની કિંમત પર એક રિપોર્ટ તૈયાર કરશે.
 1. જરૂરી ડૉક્યૂમેન્ટ સબમિટ કરો

  હવે તમારે ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીને તમામ જરૂરી ડૉક્યૂમેન્ટ સબમિટ કરવાના રહેશે, જેમાં પોલીસ રિપોર્ટ, સર્વેક્ષક રિપોર્ટ અને ઇન્શ્યોરર દ્વારા વિનંતી કરેલ અન્ય કોઈપણ ડૉક્યૂમેન્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે.
 1. રિપેરકામ માટે તમારી કાર મોકલો

  કૅશલેસ રિપેર માટે તમારી કાર નેટવર્ક ગેરેજ પર મોકલવામાં આવશે. તમે તમારી પસંદગીના ગેરેજમાં મોકલવાનું પણ પસંદ કરી શકો છો, પરંતુ ખર્ચની ચુકવણી તમારે જાતે કરવી પડી શકે છે. *
 1. તમારા ઇન્શ્યોરર સાથે ફૉલો અપ

  તમારા ક્લેઇમની સ્થિતિ અને તમારી કારના રિપેરકામની પ્રગતિ વિશે અપડેટ મેળવવા માટે તમારા ઇન્શ્યોરરનો સંપર્ક કરો.
આ પગલાંઓને અનુસરીને, તમે સુનિશ્ચિત કરી શકો છો કે કોમ્પ્રિહેન્સિવ કાર ઇન્શ્યોરન્સ  હેઠળ તમારા હિટ-એન્ડ-રનના ક્લેઇમને સરળતાથી સંભાળવામાં આવે છે અને તમને તમારી કારના નુકસાન માટે જરૂરી વળતર મળે છે.

તારણ

કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇન્શ્યોરન્સ કવરેજ તમને તમારી કારને વિવિધ કારણોસર થઈ શકે છે તેવા નુકસાનથી સુરક્ષિત કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને હિટ-એન્ડ-રનની ઘટનાઓ સામાન્ય રીતે આ પ્રકારના ઇન્શ્યોરન્સ દ્વારા કવર કરવામાં આવે છે. જો કે, તમારી પૉલિસી દ્વારા પ્રદાન કરેલ વિશિષ્ટ કવરેજ તમારી પૉલિસીની વિગતોના આધારે અલગ હોઈ શકે છે. જો તમે કોઈ હિટ-એન્ડ-રનની ઘટનામાં સપડાવ, તો તમે તમારી ઇન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે સફળ ક્લેઇમ ફાઇલ કરી શકો છો તેની ખાતરી કરવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા મહત્વપૂર્ણ છે. આ પગલાંઓને અનુસરીને અને તમારી કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી વિશે માહિતી મેળવીને, તમને હિટ-એન્ડ-રનની ઘટનાની સ્થિતિમાં સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે તમે એ જાણીને મનની શાંતિ મેળવી શકો છો. * સ્ટાન્ડર્ડ નિયમો અને શરતો લાગુ ઇન્શ્યોરન્સ એ આગ્રહની વિષયવસ્તુ છે. લાભો, બાકાત, મર્યાદાઓ, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલાં સેલ્સ બ્રોશર/પૉલિસી નિયમાવલીને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

શું આ લેખ ઉપયોગી હતો? તેને રેટિંગ આપો

સરેરાશ રેટિંગ 5 / 5. વોટની સંખ્યા: 18

હજુ સુધી કોઈ વોટ મળેલ નથી! આ પોસ્ટને સૌ પ્રથમ રેટિંગ તમે આપો.

શું આ લેખ પસંદ આવ્યો?? તેને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો!

તમારા વિચારો શેર કરો. નીચે કોમેન્ટ લખો!

જવાબ આપો

તમારું ઇમેઇલ ઍડ્રેસ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. તમામ ફિલ્ડ ભરવા જરૂરી છે