રિસ્પેક્ટ સિનિયર કેર રાઇડર: 9152007550 (મિસ્ડ કૉલ)

સેલ્સ: 1800-209-0144 સર્વિસ ચૅટ: +91 75072 45858

અંગ્રેજી

Claim Assistance
Get In Touch
What Is Hospital Daily Cash Benefit In Health Insurance?
5 માર્ચ, 2021

હૉસ્પિટલ ડેઇલી કૅશ ઇન્શ્યોરન્સ શું છે?

તમે કોઈ પણ ઊંચી રકમનો મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ ખરીદો, તો પણ તે પૉલિસીમાં હંમેશા ઘણા ખર્ચાઓ એવા હશે જે આવરી લેવામાં નહીં આવતા હોય. અંતે તે તમારું ભારણ વધારે છે જે કોઈ ઇન્શ્યોરન્સ દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવતું નથી. તો જો કોઈ એવી પૉલિસી કે જે તમને બિલની રકમ ક્લેઇમ કરવાની ઝંઝટ વગર એકસામટી રોકડ પ્રદાન કરી શકે, તો કેવું?? હૉસ્પિટલ કૅશ ઇન્શ્યોરન્સ શું છે તે જાણીને તમને આનંદ થશે.

હૉસ્પિટલ ડેઇલી કૅશ ઇન્શ્યોરન્સ શું છે?

હૉસ્પિટલ કૅશ ઇન્શ્યોરન્સ એ પૉલિસી લેતી વખતે તમને હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે, તો તમને એક નિશ્ચિત રકમ ચૂકવે છે. હૉસ્પિટલ ડેઇલી કૅશ બેનિફિટ બિલની રકમને ધ્યાનમાં લીધા વિના ચૂકવવામાં આવે છે તથા તેમાં કોઈ બિલની જરૂર રહેતી નથી. ઇન્શ્યોરન્સની રકમ તમારી પૉલિસીના આધારે પ્રતિ દિન ₹1000 થી લઈને ₹5000 અથવા તેનાથી વધુ હોઈ શકે છે.

હૉસ્પિટલ ડેઇલી કૅશ બેનિફિટ હેઠળ ક્લેઇમ સબમિટ કરવા માટે શું જરૂરી છે?

વાસ્તવમાં કરેલ ખર્ચની રકમ બતાવવાની કોઈ જરૂર નથી, તો હૉસ્પિટલ ડેઇલી કૅશ બેનિફિટ માટે શું જરૂરી છે? તેમાં શામેલ છે:
  1. a) તમને હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હોવાનો પુરાવો દર્શાવતા ડૉક્યૂમેન્ટ
  2. b) તમને કેટલા સમય સુધી દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને ક્યારે ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા હતા તેનો પુરાવો દર્શાવતા ડૉક્યૂમેન્ટ.

હૉસ્પિટલ ડેઇલી કૅશ ઇન્શ્યોરન્સ હેઠળ ક્લેઇમ કરવા માટે કઈ શરતોનું પાલન કરવાનું રહેશે?

  • હૉસ્પિટલાઇઝેશનનો સમયગાળો

મોટાભાગની પૉલિસીઓમાં, પૉલિસી પ્રમાણે પૉલિસીધારકને ઓછામાં ઓછા 24 કલાક અથવા 48 કલાક માટે હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની જરૂર પડે છે. ઇન્શ્યોરન્સ કંપની દ્વારા તમને ડિસ્ચાર્જના દિવસ સુધી, હૉસ્પિટલમાં પસાર કરેલ પ્રત્યેક દિવસ માટે નિશ્ચિત રકમ ચૂકવવામાં આવશે.
  • દિવસોની સંખ્યા પર મર્યાદા

આ ઇન્શ્યોરન્સ હેઠળ તમને મહત્તમ 30 થી 60 દિવસ અથવા ઘણી વખત 90 દિવસ સુધી પણ ચુકવણી કરવામાં આવે છે. આ શરતો પૉલિસીમાં સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખિત છે.
  • પૉલિસીમાં અસમાવિષ્ટ (બાકાત) બાબતો

આ પૉલિસીમાં કેટલાક ચોક્કસ પ્રકારના હૉસ્પિટલાઇઝેશન અને ખર્ચ આવરી લેવામાં આવતા નથી. સામાન્ય રીતે ડે-કેર ખર્ચ જેવા ખર્ચાઓ પૉલિસીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવે છે.
  • વેટિંગ પીરિયડ

પ્રતીક્ષા અવધિ એ સમયગાળો છે જેમાં તમે મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી હેઠળ ક્લેઇમ સબમિટ કરી શકતા નથી. પ્રતીક્ષા અવધિ પૂર્ણ થયા પછી જ ક્લેઇમ ચૂકવવામાં આવે છે. જોકે તમામ પૉલિસીઓ આ કલમ ધરાવતી નથી, છતાં હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીમાં હૉસ્પિટલ કૅશ બેનિફિટ શું છે તે વિશે જાણો
  • પહેલેથી હોય તેવી બીમારી

હૉસ્પિટલ ડેઇલી કૅશ બેનિફિટ માટે પહેલાં કોઈ હેલ્થ-ચેક અપ કરાવવાની જરૂર નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ અને સાચી માહિતી જાહેર કરવી હંમેશા જરૂરી છે હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સમાં પહેલેથી હોય તેવી બિમારીઓ કે જે ગંભીર હોય છે, તે આ પૉલિસી હેઠળ કવર કરવામાં આવતી ના પણ હોઈ શકે. બીમારી કવર કરવામાં આવે છે કે નહીં તેની અગાઉથી ખાતરી કરવી જરૂરી છે.
  • કપાતપાત્રનો ક્લૉઝ

કપાતપાત્ર એ રકમ છે જે ઇન્શ્યોરન્સ કંપની પાસેથી વીમાકૃત રકમનો ક્લેઇમ કરતા પહેલાં તમારે ચૂકવવાની હોય છે. સામાન્ય રીતે હૉસ્પિટલ કૅશ બેનિફિટ સંબંધિત તમામ પૉલિસીઓ પર 24 કલાકની કપાતપાત્ર લાગુ કરવામાં આવે છે.

હૉસ્પિટલ ડેઇલી કૅશ પૉલિસી લેવાના ફાયદાઓ

સ્ટાન્ડર્ડ રકમ

હૉસ્પિટલ કૅશ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી કયા કારણથી સૌથી વધુ જાણીતી છે?? બિલની રકમને ધ્યાનમાં લીધા વિના ઇન્શ્યોરન્સ કંપની દ્વારા સ્ટાન્ડર્ડ રકમની ભરપાઈ કરવામાં આવે છે તે મુખ્ય કારણ છે. પ્રાપ્ત થયેલી રકમનો ઉપયોગ તમે તમારી જરૂરિયાતો અને ઈચ્છા અનુસાર કરી શકો છો.

નો ક્લેઇમ બોનસ

હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીઓ નો ક્લેઇમ બોનસ ઑફર કરે છે જેના હેઠળ જો તમે પાછલા વર્ષમાં કોઈ ક્લેઇમ કરતા નથી તો તમને પછીના વર્ષની તમારી પ્રીમિયમની રકમમાં ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. હવે જો તમારી પાસે હૉસ્પિટલ ડેઇલી કૅશ પૉલિસી હોય તો, જો રકમ નગણ્ય હોય, તો તમે આ પૉલિસી હેઠળ ક્લેઇમ કરી શકો છો અને તમારી મુખ્ય ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી પર નો ક્લેઇમ બોનસનો લાભ મેળવી શકો છો.

ટૅક્સ લાભો

કલમ 80D હેઠળ તમે હેલ્થ પર લેવામાં આવેલા ઇન્શ્યોરન્સ માટે કપાત ક્લેઇમ કરી શકો છો. તેનો ઉપયોગ ટૅક્સ પ્લાનિંગના માધ્યમ તરીકે કરી શકાય છે, જેમાં સામાન્ય નાગરિકો માટે ₹25000 સુધીની અને વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ₹30000 સુધીની કપાત મળે છે.

હૉસ્પિટલ ડેઇલી કૅશ બેનિફિટની મર્યાદા

આ પૉલિસીની એકમાત્ર મર્યાદા એ છે કે આ પૉલિસી માત્ર ચોક્કસ વય મર્યાદા સુધીની વ્યક્તિઓ માટે ઉપલબ્ધ છે. આ મર્યાદા અલગ અલગ ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીઓ માટે અલગ અલગ હોય છે પરંતુ સામાન્ય રીતે, મર્યાદા 45 થી 55 વર્ષ સુધી હોય છે.

જો પૉલિસીધારકને આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવે તો હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સમાં હૉસ્પિટલ કૅશ બેનિફિટ શું છે?

જો પૉલિસીધારકને આઇસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, તો તેમને વધુ ખર્ચ થાય છે, અને તેથી આ પૉલિસી વધુ કવરેજ પણ પ્રદાન કરે છે. સામાન્ય રીતે, આઈસીયુમાં હૉસ્પિટલાઇઝેશનના કિસ્સામાં દૈનિક કવરની રકમ ડબલ થઈ જાય છે.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો:

1."શું હું એક હૉસ્પિટલાઇઝેશન માટે હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ અને હૉસ્પિટલ ડેઇલી કૅશ ઇન્શ્યોરન્સ બંનેનો ક્લેઇમ કરી શકું છું?" અસીમનો પ્રશ્ન

હા, તમે એક જ હૉસ્પિટલાઇઝેશન માટે બંને હેઠળ ક્લેઇમ કરી શકો છો. હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ તમને કવર કરેલા ખર્ચ માટે ચુકવણી કરશે જ્યારે બીજું તમને એક નિશ્ચિત રકમ આપશે.

2.શું માતૃત્વ અને બાળકના જન્મ માટે ડેઇલી કૅશ બેનિફિટ પૉલિસી લાગુ પડે છે?

તે તમે પસંદ કરેલી પૉલિસી પર આધારિત છે. પૉલિસી લેતી વખતે તે વિશે સ્પષ્ટતા કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.

3."શું મને બાયપાસ, કેન્સર, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વગેરે માટેની સર્જરી સંબંધિત હૉસ્પિટલાઇઝેશન માટે ડેઇલી કૅશ બેનિફિટ મળે છે?" રાજીવનો પ્રશ્ન

ના, સામાન્ય રીતે આ ક્રિટિકલ ઇલનેસ ઇન્શ્યોરન્સ હેઠળ કવર કરવામાં આવે છે. જો કે, કેટલીક ચોક્કસ પૉલિસીઓ છે જે આવી બીમારીઓ માટેના હૉસ્પિટલાઇઝેશન માટે પણ ડેઇલી કૅશ બેનિફિટ પ્રદાન કરે છે. તેથી પૉલિસી યોગ્ય રીતે વાંચવી જરૂરી છે.

શું આ લેખ ઉપયોગી હતો? તેને રેટિંગ આપો

સરેરાશ રેટિંગ 2.8 / 5. વોટની સંખ્યા: 8

હજુ સુધી કોઈ વોટ મળેલ નથી! આ પોસ્ટને સૌ પ્રથમ રેટિંગ તમે આપો.

શું આ લેખ પસંદ આવ્યો?? તેને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો!

તમારા વિચારો શેર કરો. નીચે કોમેન્ટ લખો!

જવાબ આપો

તમારું ઇમેઇલ ઍડ્રેસ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. તમામ ફિલ્ડ ભરવા જરૂરી છે