રિસ્પેક્ટ સિનિયર કેર રાઇડર: 9152007550 (મિસ્ડ કૉલ)

સેલ્સ: 1800-209-0144| સર્વિસ: 1800-209-5858 સર્વિસ ચૅટ: +91 75072 45858

અંગ્રેજી

Claim Assistance
Get In Touch
accidental death insurance guide
30 માર્ચ, 2023

એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ: વ્યાપક માર્ગદર્શિકા

અકસ્માત કોઈપણ સમયે થઈ શકે છે અને ગંભીર ઈજાઓ અથવા મૃત્યુનું કારણ બની શકે છે. ભારતમાં, આકસ્મિક મૃત્યુનો દર વર્ષોથી વધી રહ્યો છે. નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરો મુજબ, 2021 માં ભારતમાં 3,97,530 આકસ્મિક મૃત્યુ થયા હતા. [1] આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાઓ ભાવનાત્મક અને આર્થિક રીતે પરિવારોને બરબાદ કરી શકે છે. ભારતમાં, આકસ્મિક મૃત્યુ અને વિકલાંગતાઓ એક સામાન્ય ઘટના છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, અંતે પરિવારના કમાણી કરનાર વિકલાંગ થઈ જાય છે. આ મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ અથવા એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ હોવાના મહત્વને હાઇલાઇટ કરે છે. આવી દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનાના કિસ્સામાં તે પરિવારને નાણાંકીય સહાય પ્રદાન કરી શકે છે.

એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ શું છે?

એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ એ એક પ્રકારની ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી છે જે આકસ્મિક મૃત્યુ અથવા વિકલાંગતાના કિસ્સામાં ઇન્શ્યોરન્સ ધારકના પરિવારને નાણાંકીય સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. જો ઇન્શ્યોરન્સ લેનાર વ્યક્તિને અકસ્માત થાય તો આ પૉલિસી પૉલિસીના નૉમિનીને એકીકૃત રકમ ચૂકવે છે. વીમાકૃત રકમ અને પૉલિસીના નિયમો અને શરતોના આધારે ચુકવણીની રકમ અલગ-અલગ હોય છે. લાભાર્થી અંતિમવિધિ ખર્ચ, ઋણ અથવા અન્ય ખર્ચની ચુકવણી કરવા માટે આ રકમનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સના લાભો

પ્રસ્તુત છે લાભોની સૂચિ, જે તમને મળે જ્યારે તમે ખરીદો કોઈ અકસ્માત ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન:

·         આર્થિક સુરક્ષા

એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ, ઇન્શ્યોરન્સ લેનાર વ્યક્તિના પરિવારને ફાઇનાન્શિયલ સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. અકસ્માતને કારણે ઇન્શ્યોરન્સ લેનાર વ્યક્તિની મૃત્યુના કિસ્સામાં, નૉમિનીને એકીકૃત રકમ પ્રાપ્ત થાય છે, જે તેમને કરજ અને અન્ય ખર્ચા ચૂકવવામાં મદદ કરી શકે છે.

·         વાજબી

એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ એક વ્યાજબી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી છે. આ પૉલિસી માટે પ્રીમિયમની રકમ સામાન્ય રીતે અન્ય પ્રકારની ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીઓ કરતાં ઓછી હોય છે.

·         કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય

એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીને વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો મુજબ કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે. પૉલિસીધારક વીમાકૃત રકમ અને પૉલિસીના નિયમો અને શરતોને તેમની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ પસંદ કરી શકે છે.

·         કોઈ મેડિકલ તપાસની જરૂર નથી

એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીઓ માટે મેડિકલ તપાસની જરૂર નથી. અગાઉથી હાજર મેડિકલ સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકોને આ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી મેળવવામાં સરળતા રહે છે.

·         ટૅક્સ લાભો

એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ માટે ચૂકવેલ પ્રીમિયમ રકમ ઇન્કમ ટૅક્સ અધિનિયમના સેક્શન 80C હેઠળ ટૅક્સના લાભો માટે પાત્ર છે. નૉમિનીને પ્રાપ્ત થયેલી ચુકવણીની રકમ પણ ટૅક્સ-મુક્ત છે.**

એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીના પ્રકારો

અહીં વિવિધ પ્રકારના એક્સિડેન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન છે:

·         વ્યક્તિગત એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી

આ પૉલિસી માત્ર એક જ વ્યક્તિને કવર કરે છે અને ઇન્શ્યોરન્સ લેનાર વ્યક્તિના આકસ્મિક મૃત્યુના કિસ્સામાં ચુકવણીની રકમ નૉમિનીને ચૂકવવામાં આવે છે.

·         ગ્રુપ એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી

આ પૉલિસી લોકોના ગ્રુપને કવર કરે છે, જેમ કે કંપનીના કર્મચારીઓ. ઇન્શ્યોર્ડ સભ્યના આકસ્મિક મૃત્યુના કિસ્સામાં, ચુકવણીની રકમ નૉમિનીને ચૂકવવામાં આવે છે.

આ પૉલિસી હેઠળ તમને શું કવરેજ મળે છે?

આ પૉલિસી હેઠળ ઑફર કરવામાં આવતું એક્સિડન્ટ ઇન્શ્યોરન્સ કવરેજ નીચે મુજબ છે:

·         એક્સિડેન્ટલ ડેથ કવર

પૉલિસીધારકના મૃત્યુના કિસ્સામાં વીમાકૃત રકમ નૉમિનીને ચૂકવવામાં આવશે. આને આકસ્મિક મૃત્યુ લાભ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

·         કાયમી વિકલાંગતા કવર

જો અકસ્માતને કારણે કાયમી વિકલાંગતા આવે છે, તો પૉલિસીધારકને પૂર્વ-સંમત રકમ ચૂકવવામાં આવશે.

·         કાયમી આંશિક વિકલાંગતા કવર

જો અકસ્માતને કારણે ઇન્શ્યોરન્સ લેનાર વ્યક્તિને કાયમી આંશિક નુકસાન થાય છે, તો તેઓ ઇન્શ્યોર્ડ રકમના 100% ની ચુકવણી કરશે.

·         થોડા સમય માટેની સંપૂર્ણ વિકલાંગતા

જો ઇન્શ્યોરન્સ લેનાર વ્યક્તિ ચોક્કસ સમયગાળા માટે અકસ્માતનો ભોગ બને છે, જેના દ્વારા તે ચોક્કસ સમયગાળા માટે વિકલાંગ બની જાય છે, તો ઇન્શ્યોરન્સ કંપની સંમત રકમ ચૂકવશે.

એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ ખરીદતા પહેલાં ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો

પ્રસ્તુત છે ધ્યાન રાખવા લાયક કેટલીક બાબતો, જેના બાદ તમે ખરીદો એક વ્યક્તિગત અકસ્માત ઇન્શ્યોરન્સ કવર:

·         વીમાકૃત રકમ

આકસ્મિક મૃત્યુના કિસ્સામાં પરિવારની આર્થિક જરૂરિયાતોને કવર કરવા માટે વીમાકૃત રકમ પૂરતી હોવી જોઈએ.

·         પૉલિસીના નિયમો અને શરતો

અકસ્માત ઇન્શ્યોરન્સ કવરેજ ખરીદતા પહેલાં પૉલિસીના નિયમો અને શરતો વાંચવા અને સમજવા મહત્વપૂર્ણ છે.

·         પ્રીમિયમ રકમ

પ્રીમિયમની રકમ વ્યાજબી હોવી જોઈએ અને પૉલિસીધારકના બજેટમાં બંધબેસતી હોવી જોઈએ.

·         પૉલિસીમાં આ સામેલ નથી

પૉલિસીધારકને પૉલિસી ડૉક્યૂમેન્ટમાં ઉલ્લેખિત બાકાતોથી વાકેફ હોવા જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, આત્મહત્યા, ડ્રગ ઓવરડોઝ અથવા કુદરતી કારણોસર મૃત્યુને પૉલિસી કવર કરી શકતી નથી. એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીઓ વાજબી અને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવી છે, ત્યારે તમારી જરૂરિયાતો માટે શ્રેષ્ઠ અકસ્માત ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી પસંદ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. નિર્ણય લેતા પહેલાં વિવિધ પૉલિસીઓ અને તેમની વિશેષતાઓની તુલના કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ભવિષ્યમાં કોઈપણ જટિલતાઓને ટાળવા માટે ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીને પહેલાંથી હાજર તમામ તબીબી પરિસ્થિતિઓ જેવી તમામ સંબંધિત માહિતી જાહેર કરવી પણ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

તારણ

અકસ્માત કોઈપણ સમયે થઈ શકે છે અને ઇન્શ્યોરન્સ લેનારના પરિવારને ગંભીર ફાઇનાન્શિયલ અને ભાવનાત્મક તકલીફ પહોંચાડી શકે છે. આકસ્મિક મૃત્યુના કિસ્સામાં એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ પરિવારને આર્થિક સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. આ એક વ્યાજબી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી છે જેને વ્યક્તિની જરૂરિયાતો મુજબ કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે. અકસ્માત માટે મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ ખરીદતા પહેલાં, પૉલિસી ડૉક્યૂમેન્ટમાં ઉલ્લેખિત કવરેજની રકમ, પૉલિસીના નિયમો અને શરતો, પ્રીમિયમની રકમ અને બાકાત બાબતોને ધ્યાનમાં લેવી મહત્વપૂર્ણ છે. એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ ખરીદીને, કોઈપણ વ્યક્તિ અનપેક્ષિત દુર્ઘટનાના કિસ્સામાં તેમના પરિવારને આર્થિક રીતે સુરક્ષિત કરી શકે છે. અંતમાં, એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ એ ઇન્શ્યોરન્સ ધારકના પરિવારને આકસ્મિક મૃત્યુના કિસ્સામાં આર્થિક સહાય પ્રદાન કરતી એક આવશ્યક ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી છે. આ એક વ્યાજબી અને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી છે જે વ્યક્તિની જરૂરિયાતો અનુસાર તૈયાર કરી શકાય છે. જો કે, એક્સિડેન્ટલ ડેથ ઇન્શ્યોરન્સ ખરીદતા પહેલાં વીમાકૃત રકમ, પૉલિસીના નિયમો અને શરતો, પ્રીમિયમ રકમ અને બાકાતને ધ્યાનમાં લેવું મહત્વપૂર્ણ છે. યોગ્ય પૉલિસી પસંદ કરીને, કોઈપણ વ્યક્તિ અનપેક્ષિત દુર્ઘટનાના કિસ્સામાં તેમના પરિવારને આર્થિક રીતે સુરક્ષિત કરી શકે છે. ** ટૅક્સ લાભો લાગુ કાયદામાં ફેરફારને આધિન છે. ઇન્શ્યોરન્સ એ આગ્રહની વિષયવસ્તુ છે. લાભો, બાકાત, મર્યાદાઓ, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલાં સેલ્સ બ્રોશર/પૉલિસી નિયમાવલીને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

શું આ લેખ ઉપયોગી હતો? તેને રેટિંગ આપો

સરેરાશ રેટિંગ 5 / 5. વોટની સંખ્યા: 18

હજુ સુધી કોઈ વોટ મળેલ નથી! આ પોસ્ટને સૌ પ્રથમ રેટિંગ તમે આપો.

શું આ લેખ પસંદ આવ્યો?? તેને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો!

તમારા વિચારો શેર કરો. નીચે કોમેન્ટ લખો!

જવાબ આપો

તમારું ઇમેઇલ ઍડ્રેસ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. તમામ ફિલ્ડ ભરવા જરૂરી છે