રિસ્પેક્ટ સિનિયર કેર રાઇડર: 9152007550 (મિસ્ડ કૉલ)

સેલ્સ: 1800-209-0144| સર્વિસ: 1800-209-5858 સર્વિસ ચૅટ: +91 75072 45858

અંગ્રેજી

Claim Assistance
Get In Touch
Car Insurance Guide India
29 માર્ચ, 2023

ભારતમાં કાર ઇન્શ્યોરન્સ કેવી રીતે કામ કરે છે: એક વ્યાપક માર્ગદર્શિકા

દર વર્ષે, ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારોમાં, ભારતીય રસ્તાઓમાં વધુ સંખ્યામાં કારોનો વધારો થઈ રહ્યો છે. આવા વધારાને કારણે વર્તમાન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર બોજ આવે છે અને ઘણીવાર વધુ ગીચ રસ્તાઓ તરફ દોરી જઈ શકે છે. ઘણીવાર ગીચ રસ્તાઓ પર અકસ્માત થઈ શકે છે અને જો તમારી કારને નુકસાન થાય અથવા કોઈ અન્યની કારને નુકસાન થાય, તો રિપેર અને વળતરનો ખર્ચ ખિસ્સામાંથી ચુકવણી કરવા માટે ઘણો હોઈ શકે છે. તેના બદલે, તમારી કાર માટેનો કોમ્પ્રિહેન્સિવ મોટર ઇન્શ્યોરન્સ તમને આવી ફાઇનાન્શિયલ અને કાનૂની ક્ષમતાઓથી ફાઇનાન્શિયલ સહાય પ્રદાન કરવામાં મદદ કરે છે.

કાર ઇન્શ્યોરન્સ કેવી રીતે કામ કરે છે?

જો તમારી કારને અકસ્માતમાં નુકસાન થાય છે, તો તમારે નુકસાનને રિપેર કરાવવું પડશે. જો તમારી પાસે કાર ઇન્શ્યોરન્સ નથી, તો તમારે રિપેર માટે ખિસ્સામાંથી ચુકવણી કરવી પડશે. જો તમારી પાસે કોમ્પ્રિહેન્સિવ મોટર ઇન્શ્યોરન્સ છે, તો તે પૉલિસી રિપેરનો ખર્ચ કવર કરશે. જો તમારી કાર કોઈ થર્ડ-પાર્ટી વાહનને નુકસાન પહોંચાડે છે, તો તમારે તેમને થયેલા નુકસાન માટે વળતર આપવું પડશે. જો કોઈ ઈજાઓ થાય છે અથવા મૃત્યુ થાય છે, તો કાનૂની જવાબદારીઓનો ખર્ચ પણ તમારા દ્વારા કવર કરવામાં આવશે. જો કે, જો તમારી પાસે થર્ડ-પાર્ટી કાર ઇન્શ્યોરન્સ, હોય, તો આ પૉલિસી થર્ડ-પાર્ટીના નુકસાન અને અકસ્માતથી ઉદ્ભવતી અન્ય જવાબદારીઓના ખર્ચને કવર કરી લેશે.

કાર ઇન્શ્યોરન્સ ક્લેઇમ કેવી રીતે ફાઇલ કરવો?

જો કોઈ ઘટનામાં તમારી કારને નુકસાન થાય છે અથવા અકસ્માતમાં નુકસાન થાય છે, તો તમે વળતર માટે ક્લેઇમ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે ઑનલાઇન કાર ઇન્શ્યોરન્સ, ક્લેઇમ ફાઇલ કરવાના પગલાંઓ આ છે:
 1. ઇન્શ્યોરરને જાણ કરો

પ્રથમ પગલું એ ક્લેઇમની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનું છે. અકસ્માત થયા પછી, તમે તમારા ઇન્શ્યોરરને તે વિશે જાણ કરવાની જવાબદારી ધરાવો છો. તમે તમારા ઇન્શ્યોરરનો સંપર્ક બે રીતે કરી શકો છો:
 • તેમના ક્લેઇમ હેલ્પલાઇન નંબર દ્વારા
 • તેમની વેબસાઇટ પર ક્લેઇમ સેક્શન દ્વારા
 1. પોલીસને સૂચિત કરો

અકસ્માત થયા પછી, તમારે અકસ્માત વિશે પોલીસને જાણ કરવી જરૂરી છે. જો નુકસાન નજીવું હોય, તો એફઆઇઆરની જરૂર પડી શકશે નહીં. જો કે, જો તમારા અથવા થર્ડ-પાર્ટી વાહનને મોટું નુકસાન થયું છે હોય, તો તમારે એફઆઇઆર ફાઇલ કરવી જરૂરી છે. મોટાભાગની ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીઓ દ્વારા FIRની એક કૉપી માંગવામાં આવતી હોય છે, તેથી તમારા ઇન્શ્યોરર સાથે તે અંગે સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી છે. 
 1. પુરાવા એકત્રિત કરો

તમારા વાહનને થયેલા નુકસાનના ફોટા અને વિડિયો લો. થર્ડ-પાર્ટી વાહન સાથે પણ આમ જ કરો. તમારા દ્વારા ઉલ્લેખિત નુકસાનની ચકાસણી કરવા માટે ઇન્શ્યોરરને આની જરૂર છે.
 1. ડૉક્યૂમેન્ટ સબમિટ કરો

એકવાર તમે તમામ માહિતી એકત્રિત કરી લો પછી, તમારા ઇન્શ્યોરરને તમારા પૉલિસી ડૉક્યૂમેન્ટની કૉપી, એફઆઇઆર અને તમે લીધેલ ફોટા અને વિડિયો જેવા ડૉક્યૂમેન્ટ સબમિટ કરો. આ ડૉક્યૂમેન્ટના આધારે તમારા ઇન્શ્યોરર દ્વારા તમારા ક્લેઇમની ખરાઈ કરવામાં આવે છે.
 1. વાહનોનું નિરીક્ષણ કરો

તમારી કારણે થયેલ નુકસાનનું નિરીક્ષણ કરવા માટે તમારા ઇન્શ્યોરર દ્વારા એક સર્વેક્ષક મોકલવામાં આવશે. થર્ડ-પાર્ટી વાહન માટે પણ આવું જ કરવામાં આવશે. તેઓ તપાસ કરશે કે તમારા ક્લેઇમમાં ઉલ્લેખિત નુકસાન મેળ ખાય છે કે નહીં. તેઓ અતિરિક્ત માહિતી એકત્રિત કરી શકે છે જે પછીથી તમારા ઇન્શ્યોરરને પ્રદાન કરવામાં આવશે.
 1. વાહનને રિપેર કરાવો

જો સર્વેક્ષક દ્વારા પ્રદાન કરેલી તમામ વિગતોથી ઇન્શ્યોરર સંતુષ્ટ હોય અને તમારા ક્લેઇમને યોગ્ય હોવાનું સ્વીકારવામાં આવે, તો તેમના દ્વારા તમને વળતર ચુકવવામાં આવશે*. તમે આ વળતર બે રીતે મેળવી શકો છો:
 1. વાહનને કોઈપણ ગેરેજ પર રિપેર કરાવો અને રિપેર કાર્ય માટે ચુકવણી કરો. બિલ તમારા ઇન્શ્યોરરને સબમિટ કરો, જેનું તમને વળતર આપવામાં આવશે*.
 2. કોઈપણ નેટવર્ક ગેરેજ પર વાહનને રિપેર કરાવો. ગેરેજના માલિક ઇન્શ્યોરરને બિલ આપશે, જે માલિક સાથે કૅશલેસ સેટલમેન્ટ શરૂ કરશે*.

ક્લેઇમ સેટલમેન્ટના પ્રકારો

તમારી પાસે રહેલ ઇન્શ્યોરન્સના પ્રકારના આધારે, ક્લેઇમને આમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે:
 1. થર્ડ-પાર્ટી ક્લેઇમ - તમારી કાર દ્વારા થયેલા નુકસાન માટે થર્ડ-પાર્ટીને વળતર આપવામાં આવશે. તમને તમારા પોતાના નુકસાન માટે વળતર મળતું નથી*.
 2. ઓન ડેમેજ ક્લેઇમ- તમને તમારા વાહન દ્વારા થયેલા નુકસાન માટે વળતર મળે છે. જો કે, તમારે થર્ડ-પાર્ટીને તમારા ખિસ્સામાંથી વળતર આપવું પડશે*.
 3. કોમ્પ્રિહેન્સિવ સેટલમેન્ટ - પોતાના નુકસાન અને થર્ડ-પાર્ટીના નુકસાન આ બંને માટે વળતર આપવામાં આવે છે*.

કાર ઇન્શ્યોરન્સ ઑનલાઇન કેવી રીતે ખરીદવો?

જો તમે કાર ઇન્શ્યોરન્સ ખરીદવા માંગો છો, તો તમે આ પગલાંઓને અનુસરીને આમ કરી શકો છો:
 1. ઇન્શ્યોરરની વેબસાઇટની મુલાકાત લો
 2. તમારી કારની વિગતો અને તમારી સંપર્ક વિગતો પ્રદાન કરો
 3. તમે જે ઇન્શ્યોરન્સ ખરીદવા માંગો છો તે પ્રકાર પસંદ કરો- થર્ડ-પાર્ટી અથવા કોમ્પ્રિહેન્સિવ
 4. જો તમે કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇન્શ્યોરન્સ પસંદ કરો છો, તો તેમાં રાઇડર ઉમેરીને પૉલિસીને કસ્ટમાઇઝ કરો
 5. ઑનલાઇન ચુકવણી કરો
આ કેટલાક સરળ પગલાં સાથે, હવે તમે સરળતાથી ઑનલાઇન કાર ઇન્શ્યોરન્સ ખરીદી શકો છો અને તેની માલિકી પણ લઈ શકો છો.

તારણ

આ પગલાંઓ દર્શાવે છે કે કાર ઇન્શ્યોરન્સ કેવી રીતે કામ કરે છે અને અકસ્માત થયા પછી વળતરનો ક્લેઇમ કેવી રીતે કરી શકાય છે. જો તમે તેની ફાઇનાન્શિયલ સુરક્ષાનો આનંદ માણવા માટે કાર ઇન્શ્યોરન્સ ખરીદવા માંગો છો, તો તમે જે પૉલિસી શોધી રહ્યા છો તેના માટે ક્વોટ મેળવવા માટે ઑનલાઇન કાર ઇન્શ્યોરન્સ કૅલ્ક્યૂલેટર નો ઉપયોગ કરવાનું ભૂલશો નહીં.   ઇન્શ્યોરન્સ એ આગ્રહની વિષયવસ્તુ છે. લાભો, બાકાત, મર્યાદાઓ, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલાં સેલ્સ બ્રોશર/પૉલિસી નિયમાવલીને કાળજીપૂર્વક વાંચો. *સ્ટાન્ડર્ડ નિયમો અને શરતો લાગુ

શું આ લેખ ઉપયોગી હતો? તેને રેટિંગ આપો

સરેરાશ રેટિંગ 5 / 5. વોટની સંખ્યા: 18

હજુ સુધી કોઈ વોટ મળેલ નથી! આ પોસ્ટને સૌ પ્રથમ રેટિંગ તમે આપો.

શું આ લેખ પસંદ આવ્યો?? તેને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો!

તમારા વિચારો શેર કરો. નીચે કોમેન્ટ લખો!

જવાબ આપો

તમારું ઇમેઇલ ઍડ્રેસ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. તમામ ફિલ્ડ ભરવા જરૂરી છે