રિસ્પેક્ટ સિનીયર કેર રાઇડર: 9152007550 (મિસ્ડ કૉલ)

સેલ્સ: 1800-209-0144 સર્વિસ ચૅટ: +91 75072 45858

Claim Assistance
  • ક્લેઇમ સહાયતા નંબરો

  • હેલ્થ ટોલ ફ્રી નંબર 1800-103-2529

  • 24x7 રોડસાઇડ સહાયતા 1800-103-5858

  • ગ્લોબલ ટ્રાવેલ હેલ્પલાઇન +91-124-6174720

  • એક્સટેન્ડેડ વોરંટી 1800-209-1021

  • કૃષિ ક્લેઇમ 1800-209-5959

Get In Touch

અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર.

કોઈપણ સહાયતા માટે કૃપા કરીને 1800-209-0144 પર કૉલ કરો

કમર્શિયલ ઇન્શ્યોરન્સ ડૉક્યૂમેન્ટેશન

બધા કમર્શિયલ બતાવો

લાયબિલિટી ઇન્શ્યોરન્સ

પ્રૉડક્ટ પૉલિસી નિયમાવલી પ્રપોઝલ ફોર્મ
બજાજ આલિયાન્ઝ કમર્શિયલ ક્રાઇમ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ સાઇબર પ્રોટેક્ટ ડિજિટલ બિઝનેસ અને ડેટા પ્રોટેક્શન ઇન્શ્યોરન્સ (પ્રીમિયમ અને સ્ટાન્ડર્ડ) Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ ગ્રુપ સાઇબર સેફ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ વ્યક્તિગત સાઇબર સેફ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ પ્રોફેશનલ પ્રોટેક્ટ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી - આર્કિટેક્ટ પ્રોફેશનલ ઇન્ડેમ્નિટી ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ પ્રોટેક્ટ પબ્લિક ઑફરિંગ ઑફ સિક્યોરિટીઝ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી I Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ પ્લેટિનમ II ડાયરેક્ટર્સ એન્ડ ઑફિસર્સ લાયેબિલિટી એન્ડ કંપની રિઇમ્બર્સમેન્ટ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ પ્રોટેક્ટ SME D&O ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
ક્લિનિકલ ટ્રાયલ લાયેબિલિટી પૉલિસી (કાનૂની જવાબદારી) Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
પ્રૉડક્ટ લાયબિલિટી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
પ્રોફેશનલ ઇન્ડેમ્નિટી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
પબ્લિક લાયેબિલિટી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
પબ્લિક લાયેબિલિટી (એક્ટ) પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
પર્યાવરણ સુરક્ષા પરિસર Policy Wordings Policy Wordings
પર્યાવરણ સંરક્ષણ પ્રોજેક્ટ Policy Wordings Policy Wordings
પોર્ટ અને ટર્મિનલ ઑપરેટર્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
ફ્રેટ સર્વિસીસ લાયબિલિટી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
વ્યાપક જનરલ લાયબિલિટી ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings
ડિજિટલ સુરક્ષા ગ્રુપ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
ક્લિનિકલ ટ્રાયલ લાયેબિલિટી પૉલિસી (નો ફૉલ્ટ કમ્પન્સેશન) Policy Wordings
કોમ્પ્રિહેન્સિવ જનરલ લાયેબિલિટી પૉલિસી (ક્લેઇમના આધારે) Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ પ્રોફેશનલ પ્રોટેક્ટ મીડિયા પ્રોફેશનલ ઇન્ડેમ્નિટી ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ પ્રોફેશનલ પ્રોટેક્ટ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોફેશનલ ઇન્ડેમ્નિટી ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ પ્રોફેશનલ પ્રોટેક્ટ એન્જિનિયર્સ પ્રોફેશનલ ઇન્ડેમ્નિટી ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ પ્રોફેશનલ પ્રોટેક્ટ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી મિસલેનિઅસ પ્રોફેશનલ ઇન્ડેમ્નિટી ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ પ્રોફેશનલ પ્રોટેક્ટ ટેક્નોલોજી ઍન્ડ ટેલિકમ્યુનિકેશન્સ પ્રોફેશનલ ઇન્ડેમ્નિટી ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings

કામદારોનું વળતર/એમ્પ્લોયરની જવાબદારી/કર્મચારીનું વળતર

પ્રૉડક્ટ પૉલિસી નિયમાવલી પ્રપોઝલ ફોર્મ
કર્મચારી વળતર ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings

અન્ય પરચુરણ

પ્રૉડક્ટ પૉલિસી નિયમાવલી પ્રપોઝલ ફોર્મ
ઑલ રિસ્ક પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ પોલ્ટ્રી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
બર્ગલરી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
બેંકર્સ ઇન્ડેમ્નિટી પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
કમર્શિયલ પૅકેજ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
ઇવેન્ટ ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings
મનોરંજન પૅકેજ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
શિક્ષણ પૅકેજ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
એક્સટેન્ડેડ વોરંટી Policy Wordings Policy Wordings
ફિડેલિટી ગેરંટી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
ગ્રુપ એસેટ પ્રોટેક્શન પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
જ્વેલર્સ બ્લૉક ઇન્શ્યોરન્સ કવર Policy Wordings
જ્વેલર્સ કોમ્પ્રિહેન્સિવ પ્રોટેક્શન પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
મોટર ડીલર પૅકેજ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
મની ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
મોટર વાહન વોરંટી પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
ઑફિસ પૅકેજ ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings
પ્લેટ ગ્લાસ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
દુકાનદારની પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
ટ્રેડ ક્રેડિટ ઇન્શ્યોરન્સ વર્લ્ડ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
કાર્ડ પ્રોટેક્શન ગ્રુપ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
વોરંટી કૉન્ટ્રાક્ટ ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings
ગ્રુપ એફિનિટી ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
કમર્શિયલ પ્રોટેક્ટ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
ટાઇટલ ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings
કમર્શિયલ પૅકેજ પૉલિસી - લઘુ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
કમર્શિયલ પૅકેજ પૉલિસી - સૂક્ષ્મ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
એજ્યુકેશન પૅકેજ પૉલિસી - લઘુ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
એજ્યુકેશન પૅકેજ પૉલિસી - સૂક્ષ્મ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
ઇવેન્ટ ઇન્શ્યોરન્સ - લઘુ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
ઇવેન્ટ ઇન્શ્યોરન્સ - સૂક્ષ્મ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
જ્વેલર્સ કોમ્પ્રિહેન્સિવ પ્રોટેક્શન પૉલિસી - લઘુ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
જ્વેલર્સ કોમ્પ્રિહેન્સિવ પ્રોટેક્શન પૉલિસી - સૂક્ષ્મ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
મોટર ડીલર પૅકેજ પૉલિસી - લઘુ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
મોટર ડીલર પૅકેજ પૉલિસી - સૂક્ષ્મ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
ઑફિસ પૅકેજ ઇન્શ્યોરન્સ - લઘુ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
ઑફિસ પૅકેજ ઇન્શ્યોરન્સ - સૂક્ષ્મ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
દુકાનદાર પૅકેજ પૉલિસી - લઘુ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
દુકાનદાર પૅકેજ પૉલિસી - સૂક્ષ્મ ઉદ્યમ સુરક્ષા Policy Wordings Annexure pf
હાઉસહોલ્ડર્સ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings pf

એન્જિનિયરિંગ

પ્રૉડક્ટ પૉલિસી નિયમાવલી પ્રપોઝલ ફોર્મ
બોઇલર પ્રેશર પ્લાન્ટ ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
કોન્ટ્રાક્ટર્સ ઑલ રિસ્ક ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કમ્પ્લીટેડ રિસ્ક ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
કોન્ટ્રાક્ટર્સ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
ડિટીરીઓરેશન ઑફ સ્ટૉક્સ ઇન્શ્યોરન્સ (બટાકા) Policy Wordings Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
ઇરેક્શન ઑલ રિસ્ક ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
ઇલેક્ટ્રોનિક ઇક્વિપમેન્ટ ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings Proposal Form Proposal Form
મશીનરી બ્રેકડાઉન ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
નફાનું ઍડવાન્સ નુકસાન (CAR) Policy Wordings Policy Wordings
નફાનું ઍડવાન્સ નુકસાન (EAR) Policy Wordings Policy Wordings
મશીનરી નફામાં નુકસાન Policy Wordings Policy Wordings
લેટન્ટ ડિફેક્ટ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
WELCAR 2001-ઑફ-શોર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings

ગ્રામીણ

પ્રૉડક્ટ પૉલિસી નિયમાવલી પ્રપોઝલ ફોર્મ
પશુ અને પશુધન માટે ઇન્શ્યોરન્સ પ્રૉડક્ટ Policy Wordings Policy Wordings
ખેડૂતનો પૅકેજ ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings Policy Wordings

પાક વીમો (સરકારી યોજના)

પ્રૉડક્ટ પૉલિસી નિયમાવલી પ્રપોઝલ ફોર્મ
પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના (પીએમએફબીવાય) Policy Wordings Policy Wordings

પાક વીમો

પ્રૉડક્ટ પૉલિસી નિયમાવલી પ્રપોઝલ ફોર્મ
હવામાન આધારિત રીસ્ટ્રકચર્ડ પાક વીમા યોજના Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ વેધર પ્રોટેક્ટ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Brochure Brochure

આગ

પ્રૉડક્ટ પૉલિસી નિયમાવલી પ્રપોઝલ ફોર્મ
પરિણામી નુકસાન (આગ) માટે ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઑલ રિસ્ક Policy Wordings Policy Wordings
પેટ્રોકેમિકલ ટેરિફ Policy Wordings Policy Wordings
સ્ટાન્ડર્ડ ફાયર એન્ડ સ્પેશલ પેરિલ્સ પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. ભારત ગૃહ રક્ષા પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. ભારત લઘુ ઉદ્યમ સુરક્ષા પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings
બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. ભારત સૂક્ષ્મ ઉદ્યમ સુરક્ષા પૉલિસી Policy Wordings Policy Wordings

મરીન ઇન્શ્યોરન્સ

પ્રૉડક્ટ પૉલિસી નિયમાવલી પ્રપોઝલ ફોર્મ
મરીન કાર્ગો ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings
મરીન હલ ઇન્શ્યોરન્સ Policy Wordings

ડિસ્ક્લેમર

હું અહીંથી બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડને સુવિધાજનક સમયે કૉલબૅક કરવાની વિશિષ્ટ વિનંતી સાથે વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવેલ મારા સંપર્ક નંબર પર કૉલ કરવા માટે અધિકૃત કરું છું. હું આગળ જાહેર કરું છું કે, સંપૂર્ણપણે અથવા આંશિક રીતે બ્લૉક કરેલી કેટેગરી હેઠળ નેશનલ કસ્ટમર પ્રેફરેન્સ રજિસ્ટર (એનસીપીઆર) પર મારો સંપર્ક નંબર નોંધાયેલ હોવા છતાં, મારી વિનંતીના પ્રતિસાદમાં મોકલવામાં આવેલ કોઈપણ કૉલ અથવા એસએમએસને અવાંછિત કમર્શિયલ કમ્યુનિકેશન તરીકે માનવામાં આવશે નહીં, જોકે કૉલની સામગ્રી વિવિધ ઇન્શ્યોરન્સ પ્રૉડક્ટ અને સર્વિસ અથવા ઇન્શ્યોરન્સ બિઝનેસની પ્રાપ્તિ અને પ્રાપ્તિના હેતુઓ માટે હોઈ શકે છે. વધુમાં, હું સમજુ છું કે આ કૉલ્સને ક્વૉલિટી અને ટ્રેનિંગ હેતુઓ માટે રેકોર્ડ અને મોનિટર રાખવામાં આવશે, અને જો જરૂરી હોય તો મને ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે.

કૃપા કરીને માન્ય ક્વોટ રેફરન્સ આઇડી દાખલ કરો

  • પસંદ કરો
    કૃપા કરીને પસંદ કરો
  • કૃપા કરીને તમારી ટિપ્પણી લખો

અમારો સંપર્ક કરવું સરળ છે