રિસ્પેક્ટ સિનિયર કેર રાઇડર: 9152007550 (મિસ્ડ કૉલ)

સેલ્સ: 1800-209-0144| સર્વિસ: 1800-209-5858 સર્વિસ ચૅટ: +91 75072 45858

અંગ્રેજી

Claim Assistance
Get In Touch
emergency assistance in travel insurance
31 માર્ચ, 2021

ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ વિરુદ્ધ મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ

ઘણા અનુભવી મુસાફરો માટે, ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ એક નવો વિચાર છે. વાસ્તવમાં, યુરોપ જેવા ઘણા અધિકારક્ષેત્રોમાં, શેન્જન વિઝા પર મુસાફરી કરવા માટે ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન અને અન્ય ડૉક્યૂમેન્ટ હોવા ફરજિયાત છે. જ્યારે તમે ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ શું છે તે અને તેના લાભો વિશે માહિતી મેળવશો, ત્યારે તમને તે વિશે ખ્યાલ આવશે. સ્ટાન્ડર્ડ ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન તમારા તબીબી ખર્ચ, ઇમરજન્સી ખર્ચ, કૅન્સલેશન અને તાત્કાલિક કૅશની જરૂરિયાતોને કવર કરી શકે છે. જ્યારે તબીબી ખર્ચને કવર કરવાની વાત આવે છે, ત્યારે શું ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ અને મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ સરખાં છે? તે અંગે મૂંઝવણ થઈ શકે છે તેનો ટૂંકો જવાબ છે - ના. બે વચ્ચેના મહત્વપૂર્ણ તફાવતો જાણવા માટે, આગળ વાંચો!  

ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ વિરુદ્ધ મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ

જો ઇન્શ્યોરન્સ ડૉક્યૂમેન્ટમાં સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ ન હોય, તો મોટાભાગના મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન્સમાં વિદેશી સારવારનો સમાવેશ થતો નથી. તેથી, ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાનની સરખામણી આંતરરાષ્ટ્રીય મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ સાથે વધુ થઈ શકે છે, કારણ કે તેઓ પરદેશમાં થતાં તબીબી જોખમોની તુલના કરે છે. ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ અંગે રિસર્ચ કરતાં સમયે મળતાં સામાન્ય તફાવતો અહીં જણાવેલ છે:
 1. કવરેજની શ્રેણી: ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ ચોરી, કૅન્સલેશન અને તબીબી ખર્ચ જેવા સંભવિત જોખમોની વિશાળ શ્રેણીને કવર કરે છે. મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીના નિર્દેશો અનુસાર માત્ર તબીબી ખર્ચને કવર કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.
 2. સારવારનું સ્થળ: જો તમારે વિદેશમાં તબીબી ઇમરજન્સી આવી પડે, તો ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન હેઠળ માત્ર ઇમરજન્સી સારવારની જરૂર પડી શકે છે, જે ત્યાં કરી શકાય છે અને પછીની તમામ પ્રક્રિયાઓ તમારા દેશમાં હાથ ધરવામાં આવે છે. જો પહેલેથી જ પૉલિસીમાં ઉલ્લેખિત હોય, તો તમે આંતરરાષ્ટ્રીય મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ દ્વારા વિદેશમાં જરૂરી સારવાર મેળવી શકો છો.
 3. પહેલેથી હોય તેવી બીમારીઓ: મોટાભાગના ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન્સમાં તમારી પહેલેથી હોય તેવી બીમારીઓને આવરી લેવામાં આવશે નહીં. તમને રાઇડર અથવા ઍડ-ઑન મેળવવાનું અથવા જરૂરી કવરેજ મેળવવા માટે અન્ય ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસી ખરીદવાનું કહેવામાં આવશે. બીજી તરફ, હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન્સ વર્તમાન તબીબી સ્થિતિઓ અને ઉદ્ભવી શકે તેવી શક્યતા ધરાવતી સ્થિતિઓને કવર કરે છે, કારણ કે આવા જોખમો માટેનું મૂલ્ય પહેલેથી તમારા પ્રીમિયમમાં ગણી લેવામાં આવેલ છે.
 4. કવરેજની મુદત: ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન્સ તમને 30, 60, 90, અથવા વધુ દિવસો માટે કવરેજ આપી શકે છે. પરંતુ, મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન તમને વધુમાં વધુ એક વર્ષમાં એકથી વધુ મુસાફરીઓમાં કવર આપશે - સંપૂર્ણ વર્ષ માટે નહીં. સમગ્ર વર્ષ અથવા નિર્ધારિત મુદત માટે તમારા તબીબી ખર્ચને મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાનમાં કવર કરી લેવામાં આવે છે.
 5. મુસાફરી પહેલાં તબીબી ઇમરજન્સી: એવી પરિસ્થિતિની કલ્પના કરો જેમાં અશોક, દિલ્હીના 28 વર્ષના આર્કિટેક્ટ, સિડનીમાં કૉન્ફરન્સ માટે મુસાફરી કરવાની યોજના ધરાવે છે. તે પોતાને અને તેમની ટીમ માટે વ્યાપક ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન ખરીદે છે. દુર્ભાગ્યે, મુસાફરીની આગલી રાત્રે, તે પોતાની ઑફિસમાં સીડીમાંથી પડી જાય છે અને પગના સ્નાયુઓમાં ઇજા થાય છે. તેમને હૉસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડે છે અને સારવાર કરાવવી પડે છે.
આ કિસ્સામાં, ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન દ્વારા કૅન્સલેશન શુલ્ક આવરી લેવામાં આવી શકે છે, પરંતુ હૉસ્પિટલમાં રહેવા અને રિકવર કરવા માટે થતાં તબીબી ખર્ચને નહીં. બીજી તરફ, મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન દ્વારા તેમના રિકવરી સમયગાળા દરમિયાન તબીબી ખર્ચને આવરી લેવામાં આવશે. તેમ છતાં, તેમના બુકિંગ અને ફ્લાઇટના કૅન્સલેશન પર થયેલ ખર્ચને તે આવરી લેશે નહીં.  
ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ વિરુદ્ધ મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ
ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ
1. તબીબી ખર્ચ, સામાનનું નુકસાન અથવા ખોવાઇ જવું, ચોરી, ઇમરજન્સી કૅશની જરૂરિયાત અને અન્ય જોખમોને આવરી લે છે. 1. પૉલિસી ડૉક્યૂમેન્ટમાં ઉલ્લેખિત માત્ર મેડિકલ જોખમોને કવર કરે છે.
2. પહેલેથી હોય તેવી તબીબી સ્થિતિઓ સામાન્ય રીતે પ્લાનમાં આવરી લેવામાં આવતી નથી. 2. પહેલેથી હોય તેવી અને થવાની સંભાવના હોય તેવી મેડિકલ સમસ્યાઓ આ પ્રોગ્રામમાં શામેલ કરી શકાય છે.
3. કવરેજની મુદત સામાન્ય રીતે મુસાફરીના સમયગાળા જેટલી હોય છે. 3. પૉલિસીના આધારે કન્ટેન્ટની મુદત એક વર્ષથી કેટલાક વર્ષોની હોઈ શકે છે.
4. સામાન્ય રીતે મુસાફરી પહેલા અથવા પછીના તબીબી ખર્ચને આવરી લેવામાં આવતા નથી. 4. કવરેજ ડૉક્યૂમેન્ટમાં ઉલ્લેખિત તમામ મેડિકલ ખર્ચની કાળજી લેવામાં આવે છે.
 

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

 
 1. તો તમારે ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ કે મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન?
જવાબ આપવા માટે વધુ માહિતી, જેમ કે - તમે ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન શા માટે ખરીદવા માંગો છો, પછી તે ઑનલાઇન ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ કે ઑફલાઇન. જો તમે આ ત્રણમાંથી કોઈપણ હેતુ સાધવા માંગતા હોવ, તો તમારે ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન લેવો જોઈએ:
 1. મુસાફરી દરમિયાન તમારા માટે, તમારા ગ્રુપ અથવા તમારા પરિવાર માટે તબીબી સુરક્ષા, સામાન ખોવાઈ જવા સામે અથવા કૅન્સેલેશન સામે સુરક્ષા ઈચ્છો છો.
 2. તમે જે સ્થળની મુલાકાતે જઈ રહ્યાં છો તેની વિઝા પૉલિસી મુજબ, કોઈ ખાસ ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન ઈચ્છો છો.
 3. ટ્રાવેલ પ્લાનર છો, જે કૅન્સલેશનના જોખમોને ઘટાડવા માંગે છે.
જો તમે નીચેનામાંથી કોઈપણ હેતુ સાધવા માંગતા હોવ, તો તમારે મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન લેવો જોઈએ:
 1. તમે ખાસ કરીને સ્વાસ્થ્યની તકલીફ સંબધિત ખર્ચ સામે, મુસાફરી દરમિયાન કે તેના વગર, સુરક્ષા ઈચ્છો છો.
 2. તમે પહેલેથી હોય તેવી બીમારી ધરાવો છો.
 3. તમે મુસાફરી પહેલાં અથવા પછીના તબીબી ખર્ચ માટે સુરક્ષા મેળવવા માંગો છો.
 
 1. શું હું ટ્રાવેલ અને મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ બંને પ્લાન લઈ શકું છું?
જો ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન તમારી બધી જરૂરિયાતોને કવર કરતું નથી, તો સૌ પ્રથમ ઉપલબ્ધ ઍડ-ઑન્સ જુઓ. જો તમે હજુ પણ અતિરિક્ત કવરેજ મેળવવા માંગો છો, તો મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન લેવું અર્થસભર રહેશે. તમે ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ ઑનલાઇન ખરીદી શકો છો અને તમારા વિકલ્પોની તુલના કરી શકો છો. બજાજ આલિયાન્ઝ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ દ્વારા ઑફર કરેલ ડોમેસ્ટિક ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ & વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ ને પણ જોઈ શકો છો.

શું આ લેખ ઉપયોગી હતો? તેને રેટિંગ આપો

સરેરાશ રેટિંગ 5 / 5. વોટની સંખ્યા: 18

હજુ સુધી કોઈ વોટ મળેલ નથી! આ પોસ્ટને સૌ પ્રથમ રેટિંગ તમે આપો.

શું આ લેખ પસંદ આવ્યો?? તેને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો!

તમારા વિચારો શેર કરો. નીચે કોમેન્ટ લખો!

જવાબ આપો

તમારું ઇમેઇલ ઍડ્રેસ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. તમામ ફિલ્ડ ભરવા જરૂરી છે