റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Long Term Vs Short Term Comprehensive Insurance for Two Wheeler
23 ജൂലൈ 2020

ടു വീലറിനുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ്: ദീർഘകാല അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വകാല പോളിസി?

ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നടപടി മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ നിയമമനുസരിച്ച് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ടുവീലർ ഇൻഷുറൻസിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പദപ്രയോഗങ്ങളും നിബന്ധനകളും കണ്ടെത്താനാകും. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ടു വീലറുകൾക്കുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ്, ദീർഘകാല ടൂ വീലർ ഇൻഷുറൻസ്, തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഇത് ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ടു വീലറുകൾക്കുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ്, അത് തേർഡ് പാർട്ടി നഷ്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഉടമയുടെ നഷ്ടത്തിനും പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മറ്റേ കക്ഷിയുടെ വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അപകടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടാൽ, ഇത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് (നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന) മുഖേന പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിന് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടം പൂർണ്ണ കവറേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോംപ്രിഹെൻസീവ് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ലൂടെ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും.

പൊതുവെ, ടു വീലറുകൾക്കുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇവ വർഷാവർഷം പുതുക്കണം. എന്നാൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പുതുക്കൽ പ്രോസസ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ദീർഘകാല ടുവീലർ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്!

ഒരു ദീർഘകാല ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് വാർഷിക പുതുക്കലിന്‍റെ ആവശ്യകത ഒഴിവാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഒരിക്കൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് പുറമേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നത് പോലുള്ള ചില പ്രധാന നേട്ടങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം-

  • പ്രീമിയം വർദ്ധനവുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം - ഇത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രീമിയം പരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന്‍റെ വർദ്ധനവിൽ നിന്ന് ഒരു ആനുകൂല്യം നേടുക; ദീർഘകാല ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ്. ഇത് സംഭവിക്കാനിടയുള്ള പ്രീമിയം വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു.
  • നോ ക്ലെയിം ബെനിഫിറ്റ് (എൻസിബി)-നിങ്ങൾ ഒരു സേഫ് റൈഡറാണെങ്കിൽ, പോളിസി കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പുതുക്കൽ വേളയിൽ പ്രീമിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്‌ക്കൗണ്ടോ കിഴിവോ ലഭിക്കും. നോ ക്ലെയിം ബെനിഫിറ്റ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്.
  • ദീർഘമായ കവറേജ് - ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ആവർത്തിച്ചുള്ള പുതുക്കലുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളുടെ വാർഷിക ടൂ വീലർ ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ പുതുക്കൽ കാലതാമസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്ക് ലഘൂകരിക്കാനും കഴിയും.

ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ, ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ദീർഘകാല ടൂ വീലർ, ടൂ വീലറുകൾക്കായുള്ള വാർഷിക കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന പട്ടിക നോക്കുക

പ്രത്യേകതകള്‍ 3 വർഷത്തെ ദീർഘകാല പാക്കേജ് പോളിസി 1 വർഷത്തെ പാക്കേജ് പോളിസി
പുതുക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഓരോ വർഷവും
കവറേജ് കാലയളവ് മൂന്ന് വർഷം ഒരു വർഷം
പ്രീമിയം വർദ്ധനവ് പോളിസി കാലയളവിൽ ടിപി പ്രീമിയത്തിൽ പ്രാബല്യമില്ല ഓരോ വർഷവും ടിപി പ്രീമിയം വർദ്ധിക്കുന്നു
എൻസിബി ആനുകൂല്യം പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് അധിക ആനുകൂല്യം താരിഫ് പ്രകാരം
ഒരു ക്ലെയിമിന് ശേഷമുള്ള എൻസിബി ആനുകൂല്യം എൻസിബി കുറയുന്നു, എന്നാൽ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല ഒരു ക്ലെയിമിന് ശേഷം എൻസിബി 0 ആകുന്നു
ഇടക്കാല റദ്ദാക്കൽ റീഫണ്ട് പോളിസി കാലയളവിൽ ക്ലെയിം ചെയ്തതിന് ശേഷവും ആനുപാതികമായ റീഫണ്ട് വ്യവസ്ഥ ക്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റീഫണ്ട് ഇല്ല

അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് താരതമ്യം ചെയ്യുക ഓൺലൈനിൽ, നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെ പൂർണ്ണമായ കവറേജ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവിധ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്