റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Avail Cashless Health Insurance Plans by Bajaj Allianz
21 ജൂലൈ 2020

ഇന്ത്യയിലെ ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ

നിങ്ങൾക്കോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ ഗുരുതരമായ അപകടം പോലുള്ള നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം നേരിടുമ്പോഴോ ഗുരുതര രോഗം ബാധിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സേവനമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് - ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റും റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റും. ആരോഗ്യ പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളുടെ ബാധ്യത രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനാല്‍, ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ചികിത്സയുടെ തുടക്കം മുതല്‍ ചെലവിന് നിങ്ങളുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്ന് പണം മുടക്കേണ്ടി വരില്ല.

ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്നാൽ എന്താണ്?

ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അതിന്‍റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉടമയ്ക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യമാണ്. ആശുപത്രി ചെലവുകള്‍ വഹിക്കാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നേടാന്‍ ഈ സൗകര്യം സഹായിക്കും. മെഡിക്കൽ എമര്‍ജന്‍സികളില്‍ വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരത്തില്‍ നിന്ന് ഇത് നിങ്ങളെ മുക്തമാക്കും. ആശുപത്രി മുറി വാടക, ഡോക്ടറുടെ ഫീസ്, മരുന്നുകളുടെ ചെലവ്, ചികിത്സാ ചെലവ്, മറ്റ് സ്വീകാര്യമായ ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.

ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിൽ, എല്ലാ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം നടപടിക്രമങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇൻ-ഹൗസ് ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീം ഉണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ദാതാക്കളില്‍ ഒന്നായി അത് ഞങ്ങളെ മാറ്റുന്നു.

ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?

പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്തും അടിയന്തിര ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനിലും ഉപകരിക്കുന്ന പ്രധാന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ക്യാഷ്‌ലെസ് സൗകര്യം. പ്ലാൻ ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഷുററെ അറിയിക്കണം, അതായത് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് കുറഞ്ഞത് 3 ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ; ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്യണം. ഈ ഘട്ടം പ്രധാനമാണ്, പ്രീ-ഓതറൈസേഷൻ അപ്രൂവൽ യഥാസമയം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ്‌ലെസ് സൗകര്യത്തിന്‍റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം പ്രോസസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് രോഗിയുടെയും പോളിസിയുടെയും പ്രസക്തമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ആശുപത്രിയിൽ നല്‍കുകയാണ്, ആശുപത്രി അത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഷെയര്‍ ചെയ്യും. തുടർന്ന് ആശുപത്രി നൽകിയ വിശദാംശങ്ങള്‍ മുഴുവനും ഞങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത്, ക്ലെയിം സ്വീകരിച്ചാല്‍, ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രീ-ഓതറൈസേഷൻ അപ്രൂവൽ അയക്കും.

ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യത്തിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം സൗകര്യത്തിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:

ക്വാളിറ്റി ചികിത്സ - ബജാജ് അലയൻസിന്‍റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 6000 + നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളിൽ ക്യാഷ്‌ലെസ് ചികിത്സ എടുക്കാം. ഈ എല്ലാ ആശുപത്രികളും അതത് നഗരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആശുപത്രികളിൽ ചിലതാണ്, ഗുണനിലവാരമുള്ള ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ ബോക്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനവും നഗരവും തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

സേവിംഗ്‌സ് - നോൺ-മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ, സേവന നിരക്കുകൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ മുതലായവ പോലുള്ള നോൺ-അഡ്മിസിബിൾ നിരക്കുകൾ ഒഴികെ, നിങ്ങളുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് പ്രധാന പേമെന്‍റുകളൊന്നും നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ക്യാഷ്‌ലെസ് സൗകര്യത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം.

അനായാസ നടപടിക്രമങ്ങൾ - ക്യാഷ്‌ലെസ് സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകുകയും ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സുഗമവും മേന്മയുള്ളതുമായ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം എല്ലാ ഏകോപനവും ആശുപത്രിയും നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററും അതായത് ഞങ്ങളും തമ്മില്‍ നടക്കുന്നു.

ബജാജ് അലയൻസിന്‍റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് സിഡിസി ആനുകൂല്യവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇൻഷുറൻസ് വാലറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് വഴി ക്ലെയിമുകൾ വേഗം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് രൂ. 20,000 വരെയുള്ള ക്ലെയിമുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങുന്നതാണ് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപം, അപകടം മൂലമോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താലോ വരുന്ന ആശുപത്രി ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകും. മെഡിക്ലെയിം vs ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾക്കും കീഴിൽ ക്യാഷ്‌ലെസ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്ലെയിം പോളിസിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന അധിക ആനുകൂല്യമാണിത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറച്ച്, നിർണായക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മനഃസമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്