റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Simplify You Health Policy Renewal With Bajaj Allianz
21 ജൂലൈ 2020

ഈ 7 ടിപ്സ് കൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എളുപ്പത്തിൽ പുതുക്കുക

മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും സാമ്പത്തികമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പോളിസിയാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഇത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് വാങ്ങുക, കാലാവധി അടുക്കുമ്പോള്‍ പുതുക്കുക. ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ വളരെ ലളിതവും സുഗമവുമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ടിപ്സ് ഉള്ളപ്പോള്‍, നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുന്നത് കുട്ടിക്കളി പോലെയാണ്.
 1. കാലഹരണ തീയതിക്ക് മുമ്പ് പുതുക്കുക
പോളിസി കൃത്യസമയത്ത് പുതുക്കാതിരുന്നാല്‍, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഒരു നിശ്ചിത ഗ്രേസ് പിരീഡ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ഗ്രേസ് പിരീഡില്‍ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ കവറേജ് നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ്, അതിനാൽ കൃത്യ തീയതിക്ക് മുമ്പ് പോളിസി പുതുക്കാൻ ഓർക്കണം.
 1. പ്രോസസ് അറിയുക
നിങ്ങൾക്ക് പുതുക്കാം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓൺലൈനിലോ ഓഫ്‌ലൈനിലോ. പോളിസി ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക, ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് ഒരു ഓൺലൈൻ ഫോം സമർപ്പിക്കുക. ഓഫ്‌ലൈനിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ സമീപത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കണം.
 1. വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ വ്യത്യസ്ത പ്ലാനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക
നിലവിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ തൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ, പോളിസി പുതുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുററെ മാറ്റാൻ കഴിയും. അതിനാൽ വിപണിയിലെ ലഭ്യമായ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതും മികച്ച പ്രീമിയം ചെലവുള്ള പരമാവധി കവറേജ് നൽകുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അംഗത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ വിപുലമാക്കേണ്ട സാധ്യതയും ഉണ്ട്. പുതുക്കൽ പറ്റിയ സമയമായിരിക്കും തേടാനുള്ള നവജാത ശിശുവിനുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് .  നിലവിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ അധിക നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് കിട്ടുന്നതും, നിങ്ങൾക്ക് എന്‍സിബി (നോ ക്ലെയിം ബോണസ്) നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നതുമാണ്.
 1. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്‍റെ ആവശ്യകതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുക
പോളിസി വാങ്ങിയ സമയത്തിനും അതിന്‍റെ പുതുക്കലിനും ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം പുതിയ ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചില ആഡ്-ഓണുകൾ എടുക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം.
 1. സത്യസന്ധത പുലര്‍ത്തുക
സത്യസന്ധത ആണ് ബെസ്റ്റ് പോളിസി! ഏതെങ്കിലും പുതിയ രോഗം ഡയഗ്‍നോസ് ചെയ്താല്‍ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററെ അറിയിക്കാൻ ഓർക്കുക, അതിനാൽ പുതിയ രോഗത്തിന് നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന മികച്ച ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും.
 1. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക പുതുക്കുക
നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പുതുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക (പോളിസി പരിധിക്കുള്ളിൽ) വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം. നിങ്ങൾ എസ്ഐ പരിധി കൂട്ടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഒരു സൂപ്പർ ടോപ്പ് അപ്പ് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പുതിയ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയ്ക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇൻഷുറർ നിങ്ങളെ പുതിയ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാക്കാം എന്നും ഓർക്കുക.
 1. പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക
ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പുതുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും പുലര്‍ത്തുക. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും (പുതുക്കൽ നിബന്ധന, പുതിയ എസ്ഐ, ആഡ്-ഓണുകൾ മുതലായവ) പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റില്‍ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ടിപ്സ് ഓര്‍ത്തിരിക്കുക, നിങ്ങൾ ഇതു ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുക . ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തം അവസാനിക്കില്ല, അത് യഥാസമയം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പുതുക്കുന്നതും തുല്യമായി പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി സംസാരിക്കാം.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 1

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

 • സമർ ചൗധരി - ഏപ്രിൽ 9, 2021, 3:34 pm

  കാലഹരണ തീയതിക്ക് 45 ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് പുതുക്കാൻ കഴിയുമോ.

  • ബജാജ് അലയൻസ് - ഏപ്രിൽ 12, 2021, 1:56 pm

   അതെ, ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്