റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Difference Between Life Insurance and Health Insurance
ഏപ്രിൽ 2, 2021

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്കായി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മുൻഗണനയായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ, ഞങ്ങൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു ബഫർ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പൊതുവായതും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ. രണ്ടിനും വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, അവ നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിന്‍റെ ഒരു നിർണായക ഭാഗം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് vs ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ്, അവ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.   ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആശ്രിതർക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നൽകുക എന്നതാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നേടുന്നതിലൂടെ, തന്‍റെ ആശ്രിതരുടെ ജീവിതശൈലിയെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മോശമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് പോളിസി ഉടമക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വരുമാനത്തിന് പകരമായി കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്നു, ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മിക്ക തരം പ്ലാനുകൾക്കുമുള്ള മരണ ആനുകൂല്യങ്ങളും ടാക്സ് രഹിതമാണ്; അതിനാൽ, മുഴുവൻ ഇൻഷുറൻസ് തുകയും ഗുണഭോക്താക്കളിൽ എത്തുന്നു.   ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്‌മെന്‍റിന് പണം നൽകുന്നു. മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ വലയം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു കരാറാണ് ഇത്. ഇതിന്‍റെ അഭാവത്തിൽ; മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ, അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും ചികിത്സ തേടുന്ന മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയും അനുസരിച്ച് ഈ ചെലവുകൾ റീഇംബേർസ് ചെയ്യുകയോ ക്യാഷ്‌ലെസ് മോഡിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയോ ആകാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ, ചില പ്ലാനുകളിൽ പ്രിവന്‍റീവ് ഹെൽത്ത് ചെക്ക്-അപ്പിനുള്ള സൗകര്യവും നൽകുന്നു. ഈ പോളിസികൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ ചെക്ക്-അപ്പ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നു, മറ്റ് ചില പോളിസികൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മരുന്നുകളുടെ ചെലവും വഹിക്കുന്നു.   ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് vs ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്:
ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്
നിങ്ങൾക്ക് അകാല മരണം സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ നൽകുന്ന പോളിസിയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്. ഇൻഷുറൻസ് തുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നോമിനിക്ക് നൽകുന്ന പണം എന്നിവ പോളിസി കരാറിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിർവചിക്കുന്നു. അതേസമയം, നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷയാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഏതെങ്കിലും രോഗം അല്ലെങ്കിൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചികിത്സ, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, മറ്റ് അനുബന്ധ ചെലവുകൾ എന്നിവയുടെ ചെലവുകൾക്ക് ഈ പോളിസി പരിരക്ഷ നൽകും.
ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിനുള്ള പ്രീമിയങ്ങൾ വാങ്ങിയ പോളിസിയുടെ തരത്തെയും പോളിസി ഉടമയുടെ പ്രായത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ചില ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഇൻഷുറൻസ് സവിശേഷതകൾക്കൊപ്പം നിക്ഷേപ ഘടകവും ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പോളിസി ഉടമയുടെ പ്രായവും ആരോഗ്യവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ലക്ഷ്യം സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നതാണ്, നിക്ഷേപം അല്ല. അതിനാൽ എല്ലാ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് സവിശേഷതകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഇത് ഒരു ദീർഘകാല ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നമാണ്, അതിന് സമയബന്ധിതമായ പുതുക്കൽ ആവശ്യമായി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കാം. ഇത് ഒരു ഹ്രസ്വകാല ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട് ആണ്, അത് സാധാരണയായി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പോളിസി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പോളിസി കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഹെൽത്ത് പോളിസികൾ കാലഹരണപ്പെടും.
പ്രാഥമികമായി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ അതിജീവന ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. ഇത് ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് അതിജീവനമോ മരണമോ സംബന്ധിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല.
  ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് vs ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തമ്മിലുള്ള ചില പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവ. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് പോളിസികളും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുകയും വേണം; ഒന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെലവുകൾ വഹിക്കാനും, രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിപാലിക്കാനും സഹായകരമാകുന്നു. കണ്ടെത്തൂ വിവിധ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ തരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ബജാജ് അലയൻസ് ബ്ലോഗുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നവ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്