റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
What are the Benefits of Personal Accident Insurance?
മാർച്ച്‎ 30, 2021

പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ

കുമാർ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ പോയി, അവർ വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. തന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്‍റായതിനാൽ, ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും വ്യത്യസ്ത ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കുമാറിന് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു, പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ചോദ്യം പ്രസക്തമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സുഹൃത്തിന് സന്തോഷമായിരുന്നു. സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ജീവിതം നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അനിഷ്ടകരമായ അമ്പരപ്പാണ് നൽകുക, അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ പോലുള്ള തിരിച്ചടികളും. ഒരു അപകടം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം, പരിക്കേറ്റവർക്ക് അത് ഗുരുതരമാകാം, മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഭാരം വരുത്തുകയും ചെയ്യാം. പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷക്കെത്തുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ വരുമാന ശേഷിയെ ബാധിക്കില്ല. ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈകല്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്‍റ് വീണ്ടും തുടർന്നു, 'അടിസ്ഥാനപരമായി; ഈ പോളിസി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ചെലവുകളും റീഇംബേഴ്‌സ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപകടങ്ങൾ മൂലം വൈകല്യമോ മരണമോ സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.' പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസിന് നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. ശാരീരിക പരിക്കുകൾ, അപകടങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണം, സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യം, താൽക്കാലിക മൊത്തം വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥായിയായ ഭാഗിക വൈകല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അപകടത്തിൽ സംസാരശേഷി, കൈകാലുകൾ, കണ്ണുകൾ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലുള്ള വൈകല്യത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. അപകട ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കുമാറിനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്ന കാര്യം അവഗണിക്കരുതെന്ന് ഏജന്‍റ് സുഹൃത്ത് അവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അദ്ദേഹം ഈ പ്രത്യേക പരിരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യവും അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചു, അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന വശം കൂടിയാണ്.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി

കുനാൽ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സംബന്ധിച്ച് സുഹൃത്തിൽ നിന്ന്. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കമ്പനി രോഗിക്ക് ചില അനിവാര്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ, ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ്, മരുന്നുകളുടെ ചെലവ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ലഭിക്കുന്നു. "ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ പോലെ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ് തുല്യമായി പ്രധാനമാണ്," എന്ന് കുനാൽ പറഞ്ഞു.

പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക

കുനാലിന്‍റെ സുഹൃത്ത് വിശദമായ വിവരണം നൽകി, ഈ പരിരക്ഷയുടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നൽകുകയും ചെയ്തു.
  • മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഇല്ല
ഇത് ഈ പോളിസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അവിടെ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തേണ്ടതില്ല.
  • കുടുംബ സുരക്ഷ
കുടുംബം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരമാണ്, കുടുംബത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട്, അപകടം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കിന് അഥവാ വൈകല്യത്തിന് വരുന്ന ചികിത്സാ ചെലവ് വഹിച്ച്, അഥവാ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്‍റെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഈ പോളിസി പരിരക്ഷ സുരക്ഷ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.
  • മനസമാധാനം
കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ നിർവ്വഹിക്കാനും, സാധാരണ ജീവിതശൈലി തുടരാനും കമ്പനിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനം നൽകുന്നു.
  • കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ
ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുടെ പ്രോസസ് സങ്കീർണ്ണമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്. അതിനാൽ, അത് വാങ്ങുന്നത് പലരും ഒഴിവാക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേപ്പർവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അപേക്ഷാ ഫോമിലെ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രം മതി, ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ പ്രോസസ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കില്ല.
  • ആംബുലൻസിന്‍റെ ചെലവുകൾ
പരിക്കേറ്റ വ്യക്തിയെ അപകട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ആംബുലൻസ് ചെലവിനും പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. അപകടം സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കാനും അവർ മുൻകൈ എടുക്കുന്നു.
  • ലോകവ്യാപക പരിരക്ഷ
ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ചില ഇൻഷുറൻസുകൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതല്ല. എന്നാൽ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പരിരക്ഷ അപകടത്തിന്‍റെ സ്ഥലം പരിഗണിക്കാതെ ഉറപ്പുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിധികൾ ഇല്ല, അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായകരമാണ്.
  • ലളിതമായ ക്ലെയിം പ്രോസസ്
ഇതിന് ക്ലെയിം പ്രോസസ് എളുപ്പമാണ്, അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലെ പോളിസി വാങ്ങുന്നയാൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു നിർണായക കാര്യമാണ് ഇത്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദീർഘമായ പ്രോസസ് ഉള്ള ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും. ഇവിടെ, ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാം, കമ്പനി അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലെയിം നൽകും. പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പോളിസി, നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത പണമടവ്, ക്ലെയിം രഹിത കാലയളവുകൾക്ക് ശേഷം ഉയർന്ന ഇൻഷ്വേർഡ് തുക ക്ക് കാരണമാകുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നു.  പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍
  • പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
വ്യക്തിഗത പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ്, ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നിങ്ങനെ വിശാലമായി രണ്ട് തരങ്ങൾ ഉണ്ട്.
  • പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസിന് നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷയും ഭദ്രതയും നൽകുന്നു. അപകടമുണ്ടായാൽ സാമ്പത്തികമായി പിടിച്ചുനിൽക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. അപകടം മൂലം വൈകല്യമോ മരണമോ ഉണ്ടായാൽ, അത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യകരമായ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ നിറവേറ്റും.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്