റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Group Health Insurance Benefits For Employees & Employers
ആഗസ്‌റ്റ്‎ 17, 2022

ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കുമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ

മഹാമാരിയുടെ ആരംഭം മുതൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അർഹമായ ജനപ്രീതി നേടി. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി, അതിനാൽ, സമഗ്രമായ ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ശക്തമായ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്ക്, വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ തരം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുണ്ട്. കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവരുടെ ജീവനക്കാർക്ക് സാധാരണയായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പോളിസി നമുക്ക് നോക്കാം - ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ.

ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എന്നാൽ എന്താണ്?

വ്യക്തികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരേ കവറേജ് നൽകുന്ന പോളിസിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഈ വ്യക്തികൾ ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബർമാരുമായി ഒരു ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ സേവനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ സാധാരണയായി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. റെഗുലേറ്റർ, ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐആര്‍ഡിഎഐ) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൊഴിലുടമകൾ അവരുടെ ജീവനക്കാർക്ക് അധിക ആനുകൂല്യമായാണ് അത്തരം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക, അത് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം നാമമാത്രമാകാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഐആർഡിഎഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം.

ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ നേട്ടങ്ങൾ

ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ മെഡിക്കൽ എമര്‍ജന്‍സികളില്‍ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക കവചവും സഹായഹസ്തവും നൽകുന്നു. ജീവനക്കാർക്കായുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിന്‍റെ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

·        മുൻകൂര്‍ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് ഇല്ല

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ സാധാരണയായി മുൻകൂര്‍ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് കവറേജ് നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ട്. പ്രീമിയങ്ങളിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡിന് ശേഷം മാത്രമാണ് രോഗത്തിന് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍, ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, അവ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോളിസി അത് കണക്കിലെടുക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനകം നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ജീവനക്കാരൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. *

·        ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റിൽ മുൻഗണന

ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിന് കീഴിൽ നടത്തിയ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ, ജീവനക്കാരന് ക്ലെയിം സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല. പല സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഈ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ക്യാഷ്‌ലെസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാല്‍, പ്രോസസ് സുഗമവും തടസ്സരഹിതവുമാണ്. *

·        അധിക ചെലവില്ലാതെ മെറ്റേണിറ്റി കവറേജ്

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ആഡ്-ഓൺ റൈഡറായി പ്രസവത്തിനും പ്രസവ ചെലവുകൾക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ സാധാരണയായി പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. അതിനാൽ, പോളിസി ഉടമ അടിസ്ഥാന ഹെൽത്ത് പരിരക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ അത് വാങ്ങണം. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾക്ക്, ഈ സവിശേഷത, മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തും, അതുവഴി അമ്മയുടെയും നവജാതശിശുവിന്‍റെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.  * * സാധാരണ ടി&സി ബാധകം

തൊഴിലുടമകൾക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ നേട്ടങ്ങൾ

തൊഴിലുടമകളുടെ ജീവനക്കാരോടുള്ള സമീപനം മാറിവരുന്നതിനാല്‍, സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത അസ്സെറ്റായി കരുതാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ശമ്പളം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ, ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ രൂപത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അധിക സൗകര്യങ്ങളും നല്‍കുന്നു. അവർക്കുള്ള ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

·        സ്ഥാപനത്തിനുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ആയതിനാൽ, അത് ബിസിനസ് ചെലവായി കണക്കാക്കും, അങ്ങനെ, കമ്പനിക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. നികുതി ആനുകൂല്യം നികുതി നിയമങ്ങളിലെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് ഓര്‍ക്കുക. * കുറിപ്പ്: നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

·        ജീവനക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ

ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ആദ്യ പരിഗണന നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്ലാനുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി ശരിയായ സേവനം നല്‍കാന്‍ കഴിയും. *

·        ജീവനക്കാർക്കുള്ള സുരക്ഷ

ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനില്‍, ജീവനക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കും, അവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും മെഡിക്കൽ എമര്‍ജന്‍സി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആത്മവിശ്വാസവും നല്‍കുന്നു. * * സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇവയാണ്.

സംഗ്രഹം

ജീവനക്കാരന് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ജോലിയില്‍ ആയിരിക്കുന്നത് വരെ മാത്രമാണ് അതിന് പ്രാബല്യം. അതിനാൽ, അവർ മറ്റ് പോളിസികൾ വാങ്ങുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് താരതമ്യം ചെയ്യുക വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അത് എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്, തുടർന്ന് മാത്രമേ ശരിയായ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ. ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്