રિસ્પેક્ટ સિનિયર કેર રાઇડર: 9152007550 (મિસ્ડ કૉલ)

સેલ્સ: 1800-209-0144| સર્વિસ: 1800-209-5858 સર્વિસ ચૅટ: +91 75072 45858

અંગ્રેજી

Claim Assistance
Get In Touch
Network Hospitals Explained
12 મે, 2011

નેટવર્ક હૉસ્પિટલો માટે તમારી માર્ગદર્શિકા

નેટવર્ક હૉસ્પિટલો શું છે?

તમારા ઇન્શ્યોરર સાથે ટાઇ-અપ ધરાવતી હૉસ્પિટલને નેટવર્ક હૉસ્પિટલ કહેવામાં આવે છે. નેટવર્ક હૉસ્પિટલ તમારા ઇન્શ્યોરર દ્વારા મંજૂરી મળ્યા બાદ કૅશલેસ હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ નો લાભ પ્રદાન કરે છે. ઇન્શ્યોર્ડ વ્યક્તિ, એટલે કે તમે, દાખલ થતી વખતે હૉસ્પિટલના એડમિનિસ્ટ્રેશનને તમારો પૉલિસી નંબર જણાવી શકો છો અથવા હેલ્થ ઇન્શ્યોરર દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ કાર્ડ પ્રદાન કરી શકો છો. હૉસ્પિટલ દ્વારા તમારા વતી સારવાર માટે મંજૂરી મેળવવામાં આવશે. મંજૂર થયા બાદ, તમારા કવર અનુસાર, તમારા ઇન્શ્યોરર દ્વારા ચુકવણી કરવામાં આવશે.

નૉન-નેટવર્ક હૉસ્પિટલો એટલે શું?

કોઈપણ ઇન્શ્યોરર સાથે ટાઇ-અપ ન હોય તેવી હૉસ્પિટલોને નૉન-નેટવર્ક હૉસ્પિટલો કહેવામાં આવે છે. જો તમારી સારવાર કોઈપણ નૉન-નેટવર્ક હૉસ્પિટલમાં કરાવવામાં આવે છે, તો બિલની ચુકવણી તમારે કરવાની રહેશે. જો કે અન્ય ડૉક્યૂમેન્ટ સાથે ક્લેઇમ ફોર્મ તમારા ઇન્શ્યોરરને સબમિટ કર્યા પછી તમને હૉસ્પિટલાઇઝેશનના ખર્ચની ભરપાઈ કરવામાં આવશે. ખરાઈ બાદ, કપાતપાત્ર તરીકે કેટલીક રકમ બાદ કર્યા પછી, તમને ખર્ચની ભરપાઈ કરવામાં આવશે.

નૉન-નેટવર્ક હૉસ્પિટલ કરતાં નેટવર્ક હૉસ્પિટલ શા માટે પસંદ કરવી?

જો તમને નૉન-નેટવર્ક હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે તો હૉસ્પિટલના બિલ તમારે જાતે સેટલ કરવાના રહેશે અને પછી તેની ભરપાઈ માટે ક્લેઇમ ફોર્મ સાથે હૉસ્પિટલાઇઝેશન ડૉક્યૂમેન્ટ સબમિટ કરવાના રહેશે. ઇન્શ્યોરરને નીચેના ડૉક્યૂમેન્ટની જરૂર પડશે, જ્યારે તેઓ પ્રોસેસ કરે તમારો ઇન્શ્યોરન્સ ક્લેઇમ.
 • તમારી હેલ્થ પૉલિસી લેતા પહેલાં તમારી અગાઉની પૉલિસીની વિગતોની ફોટોકૉપી (જો લાગુ પડતું હોય તો).
 • તમારા વર્તમાન પૉલિસી ડૉક્યૂમેન્ટની નકલ.
 • ડૉક્ટરનું પ્રથમ પ્રિસ્ક્રિપ્શન.
 • ક્લેઇમ કરનાર અથવા પરિવારના સભ્ય દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલ ક્લેઇમ ફોર્મ.
 • હૉસ્પિટલ ડિસ્ચાર્જ કાર્ડ
 • બિલમાં ઉલ્લેખિત તમામ ખર્ચ માટેના વિગતવાર વિવરણ સાથેનું હૉસ્પિટલ બિલ.
 • રેવન્યૂ સ્ટેમ્પ સાથેની, યોગ્ય રીતે સહી કરેલ ચુકવણીની રસીદ.
 • લેબોરેટરી અને નિદાન પરીક્ષણના તમામ અસલ રિપોર્ટ. જેમ કે એક્સ-રે, ઇ.સી.જી, યુએસજી, એમઆરઆઈ સ્કૅન, હૅમોગ્રામ વગેરે (કૃપા કરીને નોંધ કરો કે તમારે ફિલ્મો અથવા પ્લેટ્સ જોડવાની જરૂર નથી, દરેક તપાસનો પ્રિન્ટ કરેલ રિપોર્ટ પૂરતો છે)
 • જો તમે દવાઓ રોકડ ચુકવણી કરીને ખરીદી છે અને જો તેની હૉસ્પિટલના બિલમાં નોંધ નથી, તો તમારે ડૉક્ટરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન અને કેમિસ્ટના દવાના બિલને જોડવાના રહેશે.
 • જો તમે નિદાન અથવા રેડિયોલોજી પરીક્ષણોની ચુકવણી રોકડેથી કરી છે અને જો તેની હૉસ્પિટલના બિલમાં નોંધ નથી, તો તમારે પરીક્ષણોનું સૂચન કરતા ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન, પરીક્ષણના વાસ્તવિક રિપોર્ટ અને પરીક્ષણો માટે ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટરનું બિલ જોડવાનું રહેશે.
 • મોતિયાના ઑપરેશનના કિસ્સામાં, તમારે આઇઓએલ સ્ટિકર્સ જોડવાની જરૂર પડી શકે છે
આ તમામ પ્રક્રિયા થકવી નાંખતી અને કંટાળાજનક હોઈ શકે છે. ઉપરાંત, તમારે સારવાર માટે જરૂરી રોકડ સાથે તૈયાર રહેવું પડશે. તમારે કરવો પડી શકે તેવો ખર્ચ ખૂબ મોટો હોઈ શકે છે, જે તણાવની સ્થિતિમાં વધુ ઉમેરો કરી શકે છે. જ્યારે, નેટવર્ક હૉસ્પિટલોના કિસ્સામાં, જ્યાં સુધી તબીબી ખર્ચના સંદર્ભમાં મૂળ બિલો અને સારવારના પુરાવા નેટવર્ક હૉસ્પિટલ પાસે જ રહેશે ત્યાં સુધી તમારે તેના માટે સીધા ચુકવણી કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. તેથી નેટવર્ક હૉસ્પિટલમાં સારવાર કરાવવી વધુ યોગ્ય છે. તમારી નજીકની નેટવર્ક હૉસ્પિટલ શોધવા માટે તમારે માત્ર રાજ્ય અને શહેરનું નામ (ઉપર દર્શાવેલ ચિત્ર મુજબ) પસંદ કરવાનું રહેશે. તમે તમારી જરૂરિયાત મુજબ, ચોક્કસ પ્રકારની અને ગ્રેડ ધરાવતી નેટવર્ક હૉસ્પિટલ પણ શોધી શકો છો. આજના સમયમાં હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ જરૂરી છે, અને તબીબી કટોકટીના નિર્ણાયક સમયમાં નેટવર્ક હૉસ્પિટલોમાં આપવામાં આવતી સુવિધાઓ તમને વધુ આરામદાયક અનુભવ આપે છે. તમારો પોતાનો અને તમારા પરિવારનો ઇન્શ્યોરન્સ લો, તે માટે જુઓ અમારા વિવિધ હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ પ્લાન અને નેટવર્ક હૉસ્પિટલના લાભ મેળવો. *સ્ટાન્ડર્ડ નિયમો અને શરતો લાગુ ઇન્શ્યોરન્સ એ આગ્રહની વિષયવસ્તુ છે. લાભો, બાકાત, મર્યાદાઓ, નિયમો અને શરતો વિશે વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને વેચાણ પૂર્ણ કરતા પહેલાં સેલ્સ બ્રોશર/પૉલિસી નિયમાવલીને કાળજીપૂર્વક વાંચો.
નૉન-નેટવર્ક હૉસ્પિટલો:
ઇન્શ્યોરર અથવા ટીપીએ સાથે કોઈ અગ્રીમેન્ટ ન હોય તેવી હૉસ્પિટલોને નૉન-નેટવર્ક હૉસ્પિટલો કહેવામાં આવે છે. જો ઇન્શ્યોરન્સ લેનાર વ્યક્તિ કોઈપણ નૉન-નેટવર્ક હૉસ્પિટલોમાં સારવાર લે છે, તો બિલની ચુકવણી ઇન્શ્યોરન્સ લેનાર દ્વારા સ્વયં કરવાની રહેશે. જો કે હૉસ્પિટલાઇઝેશનના ખર્ચનું વળતર ઇન્શ્યોરર અથવા ટીપીએને અન્ય ડૉક્યૂમેન્ટ સાથે ક્લેઇમ ફોર્મ સબમિટ કરીને મેળવી શકાય છે. ખરાઈ થયા બાદ ઇન્શ્યોર્ડને ખર્ચનું વળતર ચુકવવામાં આવે છે.

શું આ લેખ ઉપયોગી હતો? તેને રેટિંગ આપો

સરેરાશ રેટિંગ 5 / 5. વોટની સંખ્યા: 18

હજુ સુધી કોઈ વોટ મળેલ નથી! આ પોસ્ટને સૌ પ્રથમ રેટિંગ તમે આપો.

શું આ લેખ પસંદ આવ્યો?? તેને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો!

તમારા વિચારો શેર કરો. નીચે કોમેન્ટ લખો!

જવાબ આપો

તમારું ઇમેઇલ ઍડ્રેસ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. તમામ ફિલ્ડ ભરવા જરૂરી છે