റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Does IDV Matter in Car Insurance?
മാർച്ച്‎ 31, 2021

കാർ ഇൻഷുറൻസിലെ ഐഡിവി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ?

ഒരു കാർ വാങ്ങുക എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒടുവിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടുമ്പോൾ, മതിയായതും ഉചിതവുമായ ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിയമം അനുസരിച്ച് തേർഡ്-പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, അതുവഴി ഒരു അപകടമുണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സും ഓണ്‍ ഡാമേജ് പരിരക്ഷയും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ്. അപ്പോഴും ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലെ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക എത്രയാണ്? കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുന്നത് സാധ്യമാണോ? ഇൻഷുർ ചെയ്ത പ്രഖ്യാപിത മൂല്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക തീരുമാനിക്കും. ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഓൺലൈൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ ആയിട്ടാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന്, എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒന്ന് അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൺലൈനിൽ വിവിധ ഓഫറുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്. എന്താണ് ഇൻഷ്വേർഡ് ഡിക്ലയേർഡ് വാല്യൂ? കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയാണ് ഐഡിവി എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാറിന് തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് നൽകേണ്ട പരമാവധി തുകയാണിത്. ഇൻഷ്വേർഡ് ഡിക്ലയേർഡ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഒരു പുതിയ കാറിന്, ഇൻഷ്വേർഡ് ഡിക്ലയേർഡ് വാല്യൂ നിർമ്മാതാവ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത എക്സ്-ഷോറൂം വിലയാണ്. കഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ഓരോ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാധകമാകും. പുതിയതായി വാങ്ങിയ കാറിന്‍റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ 5% ആണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കാറിന്‍റെ പരമാവധി ഐഡിവി എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുടെ 95% ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കാർ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയം, ഐഡിവി കുറയുകയും 5 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കാറിന്‍റെ മൂല്യം 50% വരെ കുറയുകയും ചെയ്യും എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ നിരക്ക് കാണിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു  
കാറിന്‍റെ പഴക്കം ഡിപ്രീസിയേഷൻ നിരക്ക്
ആറ് മാസത്തിൽ കവിയാത്തത് 5%
6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ എന്നാൽ 12 മാസത്തിൽ കവിയാത്തത് 15%
1 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എന്നാൽ 2 വർഷത്തിൽ കവിയാത്തത് 20%
2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ 3 വർഷത്തിൽ കവിയാത്തത് 30%
3 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ 4 വർഷത്തിൽ കവിയാത്തത് 40%
4 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ 5 വർഷത്തിൽ കവിയാത്തത് 50%
കാറിന്‍റെ പഴക്കം അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസിനായി കാറിന്‍റെ മൂല്യം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും കാർ ഉടമയും തമ്മിൽ തീരുമാനിക്കും. കാർ ഇൻഷുറൻസിൽ ഐഡിവിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്? "കാർ ഇൻഷുറൻസിൽ ഐഡിവിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്?" എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാറിന്‍റെ ഉടമയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്ന പരമാവധി ക്ലെയിം തുകയാണ് ഐഡിവി. ഐഡിവി കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നവ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന തുക ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമാണ്. 5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള ഒരു കാറിന് ഉയർന്ന ഐഡിവി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലെ ഐഡിവി രണ്ട് കക്ഷികളും തമ്മിൽ പരസ്പരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. പരസ്പരം തീരുമാനിച്ച ഐഡിവി സാധാരണയായി 15% വരെ വ്യത്യാസപ്പെടും. ഇൻഷ്വേർഡ് ഡിക്ലയേർഡ് വാല്യൂ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തെ ബാധിക്കുമോ? ഇൻഷ്വേർഡ് ഡിക്ലയേർഡ് വാല്യുവിന് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയവുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ട്. സാധാരണയായി, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഐഡിവിയുടെ 2%-3% ആണ്. അതിനാൽ ഉയർന്ന ഐഡിവി എന്നാൽ ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞ ഐഡിവി മൂല്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം തുക ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി പണമടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. എന്‍റെ കാറിന്‍റെ മുഴുവൻ ഇൻഷ്വേർഡ് ഡിക്ലയേർഡ് വാല്യു എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് നൽകുക? ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ മുഴുവൻ തുകയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് നിങ്ങളുടെ കാർ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്. നിങ്ങളുടെ വാഹനം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ, നീണ്ട തിരച്ചിലിനും പോലീസ് ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും ശേഷം, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം മുഴുവൻ തുകയും നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സിംഗിൾ ക്ലെയിം തുക ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ 75% കവിയുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം. നിങ്ങളുടെ സിംഗിൾ ക്ലെയിം തുക ഐഡിവിയുടെ 75% കവിയുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അത് പൂർണ്ണമായ നഷ്ട സാഹചര്യമായി കണക്കാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ തുകയും നൽകുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൊത്തം കിഴിവ് തുക അടയ്‌ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഏത് പോളിസിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്? വിവിധ മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങൾ ഓഫറിലുള്ളതിൽ നിന്ന്, പോളിസിയുടെ ഐഡിവിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് മൂല്യമുള്ള പോളിസി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ കാറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച പരിരക്ഷ നൽകും. അതിനാൽ, അറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഇൻഷുറൻസിലെ ഐഡിവി എന്താണ് എന്ന്, മികച്ച പ്രീമിയം നിരക്കുകൾക്കായി നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ ശരിയായ മൂല്യം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്. പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍: ഒരൊറ്റ പോളിസി വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നിലധികം തവണ എനിക്ക് കാർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? അതെ, മൊത്തം ക്ലെയിമിന്‍റെ തുക ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയേക്കാൾ കൂടുതലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പോളിസി വർഷത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണ കാർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഉയർന്ന ഐഡിവി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നീട് ക്ലെയിം തുക സാധാരണ ഐഡിവി കവിയുന്നു, എന്നാൽ അംഗീകരിച്ച ഐഡിവിയേക്കാൾ കുറവാണ്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലെയിം നിരസിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല, ക്ലെയിം സാധാരണ ഐഡിവിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ക്ലെയിം നിരസിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് സമ്മതിച്ച ഐഡിവിക്കുള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്