റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Health Insurance Deductibles & 5 Key Things to Know About Them
21 ജൂലൈ 2020

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഡിഡക്റ്റബിൾ സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിൽ, ഡിഡക്റ്റബിൾ എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്കായി നൽകാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്ന തുകയാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിചരണ ചെലവുകൾക്ക് പണമടയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ചെലവ് പങ്കിടുന്നതിനുള്ള ആശയമാണ് ഡിഡക്റ്റബിൾ. ഡിഡക്റ്റബിളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ ആശയം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കോഇൻഷുറൻസ് & കോപേ. ഒന്നിലധികം പോളിസികളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെയാണ് കോഇൻഷുറൻസ് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതേസമയം പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചെലവുകളുടെ ചെലവ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുമായി പങ്കിടാൻ കോപേ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്‍റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം: ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക: എസ്ഐ (ഇൻഷ്വേർഡ് തുക): രൂ. 10 ലക്ഷം ഡിഡക്റ്റിബിള്‍: രൂ. 3 ലക്ഷം. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ രൂ. 4 ലക്ഷത്തിന് ഒരു ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മുഴുവൻ ക്ലെയിം തുകയും നൽകില്ല. നിങ്ങൾ രൂ. 3 ലക്ഷം നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നൽകണം, ശേഷിക്കുന്ന രൂ. 1 ലക്ഷം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഡിഡക്റ്റബിൾ തുകയായി രൂ. 3 ലക്ഷം തിരഞ്ഞെടുത്തതിനാലാണ് ഇത്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, എസ്ഐ, ഡിഡക്റ്റബിൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി വിശദമായ ചർച്ച നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ഡിഡക്റ്റബിൾ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏതാനും പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:
  • നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഡക്റ്റബിൾ ബാധകമാണ്.
  • എക്‌സ്‌ട്രാ കെയർ പ്ലസ് പോളിസി പോലുള്ള ടോപ്പ് അപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിഴിവ് തുക തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകൂ. ഇതിനെ മൊത്തം ഡിഡക്റ്റബിൾ തുക എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
  • ഡിഡക്റ്റബിൾ തുക കൂടുതലാണെങ്കിൽ, പ്രീമിയം ചെലവ് കുറവാണ്. ഉയർന്ന ഡിഡക്റ്റബിൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ കൺസ്യൂമർ-ഡയറക്ടഡ് പ്ലാനുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ശരീര തരം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഡക്റ്റബിൾ തുക നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് അപൂർവ്വമായേ രോഗം ബാധിക്കാറുള്ളൂ എങ്കിൽ ഉയർന്ന ഡിഡക്റ്റബിൾ ഉള്ളതും കുറഞ്ഞ പ്രീമിയവും ഉള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
  • ഡിഡക്റ്റബിൾ, കോപേ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിബന്ധനകളാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറർ അതിനായി പണമടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മെഡിക്കൽ സർവ്വീസുകൾക്കായി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നിശ്ചിത തുകയാണ് ഡിഡക്റ്റബിൾ, നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട ക്ലെയിം തുകയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനമാണ് കോപേ.
  • ഡിഡക്റ്റബിൾ, എസ്ഐ (ഇൻഷ്വേർഡ് തുക) കുറയ്ക്കുന്നില്ല, ഇത് പ്രീമിയം തുക കുറയ്ക്കുന്നു.
മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസുകൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു സേവനമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ലഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഡിഡക്റ്റബിൾ നൽകുന്നു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം പോലുള്ളത്, എന്നാൽ ആരോഗ്യം സമ്പത്തിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഡക്റ്റബിളും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും വിവേകത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.   * സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്