રિસ્પેક્ટ સિનિયર કેર રાઇડર: 9152007550 (મિસ્ડ કૉલ)

સેલ્સ: 1800-209-0144| સર્વિસ: 1800-209-5858 સર્વિસ ચૅટ: +91 75072 45858

અંગ્રેજી

Claim Assistance
Get In Touch
Does IDV Matter in Car Insurance?
31 માર્ચ, 2021

શું કાર ઇન્શ્યોરન્સમાં આઇડીવી મહત્વપૂર્ણ છે?

ભારતમાં ઘણા લોકો માટે કાર ખરીદવું એ હજુ પણ એક સપનું છે. તેથી, છેવટે જ્યારે તમે તમારું લક્ષ્ય મેળવી લીધું હોય, ત્યારે પર્યાપ્ત અને યોગ્ય ઇન્શ્યોરન્સ સાથે તમારા પ્લાનને સુરક્ષિત કરવો જરૂરી બને છે. કાયદા મુજબ થર્ડ-પાર્ટી ઇન્શ્યોરન્સ હોવો ફરજિયાત છે. આ ઉપરાંત, તમારા પોતાના નુકસાન માટેનો ઇન્શ્યોરન્સ લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે જેથી અકસ્માતના કિસ્સામાં, તમારી નાણાંકીય બાબતો માટે તમે સુરક્ષિત રહો. હવે કોમ્પ્રિહેન્સિવ પૉલિસી જે થર્ડ-પાર્ટી ઇન્શ્યોરન્સ અને પોતાના નુકસાન માટેનું કવર બંનેને સમાવિષ્ટ કરે છે. હજી પણ, એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન જે ઉદ્ભવે છે તે ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીમાં આપણે કેટલી સમ ઇન્શ્યોર્ડ રકમ લેવી જોઈએ? અને કાર ઇન્શ્યોરન્સ ઑનલાઇન ખરીદવો શક્ય છે? સમ ઇન્શ્યોર્ડ એ આઇડીવીના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે જેનો અર્થ ઇન્શ્યોર્ડ ડિકલેર્ડ વેલ્યૂ છે. અને તે પસંદગીની બાબત છે કે તમે કાર ઇન્શ્યોરન્સ ઑનલાઇન કે ઑફલાઇન વિકલ્પ નક્કી કરો છો, પરંતુ કોઈ એકને અંતિમ સ્વરૂપ આપતા પહેલા વિવિધ ઑફરની ઑનલાઇન સરખામણી કરવી વધુ સરળ છે. ઇન્શ્યોર્ડ ડિકલેર્ડ વેલ્યૂ શું છે? આપણે અગાઉ જોયું કે આઇડીવી એ કાર ઇન્શ્યોરન્સ પૉલિસીની સમ ઇન્શ્યોર્ડ છે. જો કારને નુકસાન થયું હોય અથવા ચોરાઈ ગઈ હોય તો, આ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની દ્વારા ઇન્શ્યોરન્સ લેનારને ચૂકવવામાં આવતી મહત્તમ રકમ છે. ઇન્શ્યોર્ડ ડિકલેર્ડ વેલ્યૂ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે? નવી કાર માટે, ઇન્શ્યોર્ડ ડિકલેર્ડ વેલ્યૂ એ ઉત્પાદક દ્વારા સૂચિબદ્ધ એક્સ-શોરૂમ કિંમત છે. દરેક પસાર થતા વર્ષે ઘસારો લાગુ થશે. નવી ખરીદેલી કાર પર ઘસારો 5% છે તેથી તમારી કારની મહત્તમ આઇડીવી એક્સ-શોરૂમ કિંમતના 95% હશે. તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જે સમયે તમે તમારી કારને શોરૂમમાંથી બહાર કાઢો, ત્યારે આઇડીવી ઘટે છે અને 5 વર્ષ જૂની કારની કિંમત 50% ના દર સુધી ઘટાડી શકાય છે. ઘસારાનો દર દર્શાવતું શેડ્યૂલ નીચે દર્શાવેલ છે  
કારની ઉંમર ડેપ્રિશિયેશનનો દર
છ મહિનાથી વધુ નહીં 5%
6 મહિનાથી વધુ પરંતુ 12 મહિનાથી વધુ નહીં 15%
1 વર્ષથી વધુ પરંતુ 2 વર્ષથી વધુ નહીં 20%
2 વર્ષથી વધુ 3 વર્ષથી વધુ નહીં 30%
3 વર્ષથી વધુ 4 વર્ષથી વધુ નહીં 40%
4 વર્ષથી વધુ 5 વર્ષથી વધુ નહીં 50%
જો કારની ઉંમર પાંચ વર્ષથી વધુ હોય, તો ઇન્શ્યોરન્સ માટે કારની વેલ્યૂ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની અને કારના માલિક વચ્ચે પરસ્પર નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. કાર ઇન્શ્યોરન્સમાં આઇડીવી શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે? જો તમને, તો "કાર ઇન્શ્યોરન્સમાં આઇડીવી શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?" વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય અહીં જવાબ આપેલ છે: આઇડીવી એ ક્લેઇમની મહત્તમ રકમ છે જે ઇન્શ્યોરન્સ ધરાવતા વાહનના સંદર્ભમાં કારના માલિક દ્વારા મેળવી શકાય છે. જો આઇડીવી વધારે હોય, તો અકસ્માત અથવા અન્ય ક્લેઇમ કરી શકાય તેવી ઘટનાઓની ઘટના પર વધુ રકમનો ક્લેઇમ કરવો શક્ય છે. 5 વર્ષથી વધુ જૂની કાર માટે વધારે આઇડીવી રાખવી શક્ય છે કારણ કે તે કિસ્સાઓમાં આઇડીવી બે પક્ષો વચ્ચે પરસ્પર નક્કી કરવામાં આવે છે. પરસ્પર નિર્ધારિત આઇડીવી સામાન્ય રીતે 15% ની આસપાસ હોય છે. ઇન્શ્યોર્ડ ડિકલેર્ડ વેલ્યૂ ઇન્શ્યોરન્સ પ્રીમિયમને અસર કરે છે? ઇન્શ્યોર્ડ ડિકલેર્ડ વેલ્યૂનો ઇન્શ્યોરન્સ પ્રીમિયમ સાથે સીધો સંબંધ છે. સામાન્ય રીતે, ઇન્શ્યોરન્સ પ્રીમિયમ એ આઇડીવીના 2%-3% સુધી હોય છે. તેથી વધુ આઇડીવીનો અર્થ વધારે ઇન્શ્યોરન્સ પ્રીમિયમ છે. તેથી જો તમે ઓછું પ્રીમિયમ ઈચ્છો છો, તો ઓછી આઇડીવી વેલ્યૂ પસંદ કરવી સુરક્ષિત છે. પરંતુ આનો અર્થ એ પણ છે કે તમારી સમ ઇન્શ્યોર્ડ ઓછી હશે, અને જો તમારી ક્લેઇમની રકમ સમ ઇન્શ્યોર્ડ કરતાં વધી જાય તો તમને આખી રકમ ચૂકવવામાં આવશે નહીં. મારી કારની સંપૂર્ણ ઇન્શ્યોર્ડ ડિકલેર્ડ વેલ્યૂની ચુકવણી ક્યારે કરવામાં આવશે? તમે સમ ઇન્શ્યોર્ડની સંપૂર્ણ રકમ બે પરિસ્થિતિઓમાં મેળવી શકો છો. પ્રથમ જ્યારે તમારી કાર ચોરાઈ જાય ત્યારે. જો તમારું વાહન ચોરાઈ જાય, તો લાંબી તપાસ અને પોલીસ ડૉક્યૂમેન્ટેશન પછી, ઇન્શ્યોરન્સ કંપની સંપૂર્ણ રકમ સાથે તમારા ક્લેઇમની ચુકવણી કરશે. બીજી પરિસ્થિતિ એ છે કે જ્યારે તમારા સિંગલ ક્લેઇમની રકમ સમ ઇન્શ્યોર્ડના 75% થી વધુ હોય. જો તમારા સિંગલ ક્લેઇમની રકમ આઇડીવીના 75% થી વધુ હોય, તો ઇન્શ્યોરન્સ કંપની તેને સંપૂર્ણ નુકસાનની પરિસ્થિતિ તરીકે માનશે અને તમને સંપૂર્ણ રકમ ચૂકવશે. યાદ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે અહીં તમે કુલ કપાતપાત્ર રકમ ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશો. મારા માટે કઈ પૉલિસી શ્રેષ્ઠ છે? ઑફર કરવામાં આવતા વિવિધ મોટર ઇન્શ્યોરન્સના પ્રકાર માંથી, જે પૉલિસીની વર્તમાન માર્કેટ વેલ્યૂ પૉલિસીની આઇડીવીની નજીક હોય, તે તમારા માટે શ્રેષ્ઠ અનુકૂળ છે કારણ કે જો તમારી કારને કંઈપણ થાય તો તે તમને શ્રેષ્ઠ સુરક્ષા આપશે.. તેથી, શ્રેષ્ઠ પ્રીમિયમ દરો માટે તમારા વાહન માટે યોગ્ય વેલ્યૂ નિર્ધારિત કરવા માટે ઇન્શ્યોરન્સમાં આઇડીવી શું છે તે જાણવું હિતાવહ છે. વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો: શું હું એક પૉલિસી વર્ષમાં એક કરતાં વધુ વાર કાર ઇન્શ્યોરન્સનો ક્લેઇમ કરી શકું? હા, જો કુલ ક્લેઇમની રકમ સમ ઇન્શ્યોર્ડ કરતાં વધી ન હોય તો આપેલ પૉલિસી વર્ષમાં એક કરતાં વધુ વખત કાર ઇન્શ્યોરન્સનો ક્લેઇમ કરવો શક્ય છે. ઇન્શ્યોરન્સ કંપની ઉચ્ચ આઇડીવી સાથે સંમત થઈ છે અને પછી ક્લેઇમની રકમ સામાન્ય આઇડીવી કરતાં વધી જાય છે પરંતુ તે ઉચ્ચ સંમત આઇડીવી કરતાં ઓછી છે. શું ઇન્શ્યોરન્સ કંપની આ આધારે ક્લેઇમને નકારી શકે છે? ના, જો ક્લેઇમ સંમત આઇડીવીની અંદર હોય તો ઇન્શ્યોરન્સ કંપની સામાન્ય આઇડીવીથી વધુ હોવાના આધારે ક્લેઇમને નકારી શકતી નથી.

શું આ લેખ ઉપયોગી હતો? તેને રેટિંગ આપો

સરેરાશ રેટિંગ 5 / 5. વોટની સંખ્યા: 18

હજુ સુધી કોઈ વોટ મળેલ નથી! આ પોસ્ટને સૌ પ્રથમ રેટિંગ તમે આપો.

શું આ લેખ પસંદ આવ્યો?? તેને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો!

તમારા વિચારો શેર કરો. નીચે કોમેન્ટ લખો!

જવાબ આપો

તમારું ઇમેઇલ ઍડ્રેસ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. તમામ ફિલ્ડ ભરવા જરૂરી છે