ரெஸ்பெக்ட் சீனியர் கேர் ரைடர்: 9152007550 (மிஸ்டு கால்)

விற்பனைகள்: 1800-209-0144| சேவை: 1800-209-5858 சேவை சாட்: +91 75072 45858

இங்கிலீஷ்

Claim Assistance
Get In Touch
2023-24 Tax Slabs - Check Now
பிப்ரவரி 18, 2023

நிதியாண்டு 2023-24-க்கான புதிய வருமான வரி ஸ்லாப்கள் – உங்கள் ஸ்லாபை இப்போதே சரிபார்க்கவும்

நாடாளுமன்றத்தில் சமீபத்தில் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், பெரும்பான்மையான வரி செலுத்துவோர், குறிப்பாக நடுத்தர வர்க்கத்தினர் வருமானம் ஈட்டும் மக்கள், இந்த பட்ஜெட்டில் அதிக எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டிருந்தனர். சிறந்த வரிச் சலுகைகள், கூடுதல் தளர்வுகள் மற்றும் சேமிப்பை ஊக்குவிக்கும் வரி ஸ்லாப்கள் ஆகியவை இந்த பட்ஜெட்டில் திட்டமிட்ட சில எதிர்பார்ப்புகளாகும். வரி செலுத்துவோருக்கு புதிய வருமான வரி ஸ்லாப்களை அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம் பட்ஜெட் வழங்கப்பட்டது. ஒரு சம்பாதிக்கும் தனிநபர் மற்றும் வரி செலுத்துபவராக, பட்ஜெட் உங்களுக்கு எவ்வாறு பயனளித்தது? அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய வரி ஸ்லாப் மற்றும் அந்த ஸ்லாப்களின் ஒட்டுமொத்த நன்மையைப் பார்ப்போம்.

வருமான வாி ஸ்லாப்

பட்ஜெட்டின்படி, பின்வருபவை புதிய வரி ஸ்லாப்கள்:
வரி ஸ்லாப் விகிதங்கள்
ரூ. 3,00,000 வரை இல்லை
ரூ. 3,00,000-ரூ. 6,00,000 ரூ 3,00,000-க்கும் அதிகமான வருமானம் மீது 5%
ரூ. 6,00,000-ரூ. 900,000 ரூ 6,00,000-க்கும் அதிகமான வருமானம் மீது ரூ 15,000 + 10%
ரூ. 9,00,000-ரூ. 12,00,000 ரூ 9,00,000-க்கும் அதிகமான வருமானம் மீது ரூ 45,000 + 15%
ரூ. 12,00,000-ரூ. 15,00,000 ரூ 12,00,000-க்கும் அதிகமான வருமானம் மீது ரூ 90,000 + 20%
ரூ. 15,00,000 க்கு மேல் ரூ 15,00,000-க்கும் அதிகமான வருமானம் மீது ரூ 150,000 + 30%
60 முதல் 80 வயதுக்கு இடையில் உள்ளவர்களுக்கான வரி ஸ்லாப்கள் பின்வருமாறு:
வரி வரம்புகள் விகிதங்கள்
ரூ. 3 லட்சம் இல்லை
ரூ. 3 லட்சம் - ரூ. 5 லட்சம் 5.00%
ரூ. 5 லட்சம் - ரூ. 10 லட்சம் 20.00%
ரூ. 10 லட்சம் மற்றும் அதற்கு மேல் 30.00%
80 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான வருமான வரி ஸ்லாப்கள் இவை:
வரி வரம்புகள் விகிதங்கள்
ரூ. 0 - ரூ. 5 லட்சம் இல்லை
ரூ. 5 லட்சம் - ரூ. 10 லட்சம் 20.00%
ரூ. 10 லட்சத்திற்கு மேல் 30.00%
இவை இந்து கூட்டுக் குடும்பங்கள் (எச்யுஎஃப்) மற்றும் தனிநபர்களுக்கான வரி ஸ்லாப்களாகும்:
ஸ்லாப் புதிய வரி விதிப்பு முறை (பட்ஜெட் 2023 க்கு முன்னர் - 31 மார்ச் 2023 வரை) புதிய வரி விதிப்பு முறை (பட்ஜெட் 2023 க்கு பிறகு - 01 ஏப்ரல் 2023 முதல்)
ரூ. 0 முதல் ரூ. 2,50,000 வரை இல்லை இல்லை
ரூ. 2,50,000 முதல் ரூ. 3,00,000 வரை 5% இல்லை
ரூ. 3,00,000 முதல் ரூ. 5,00,000 வரை 5% 5%
ரூ. 5,00,000 முதல் ரூ. 6,00,000 வரை 10% 5%
ரூ. 6,00,000 முதல் ரூ. 7,50,000 வரை 10% 10%
ரூ. 7,50,000 முதல் ரூ. 9,00,000 வரை 15% 10%
ரூ. 9,00,000 முதல் ரூ. 10,00,000 வரை 15% 15%
ரூ. 10,00,000 முதல் ரூ. 12,00,000 வரை 20% 15%
ரூ. 12,00,000 முதல் ரூ. 12,50,000 வரை 20% 20%
ரூ. 12,50,000 முதல் ரூ. 15,00,000 வரை 25% 20%
ரூ. 15,00,000 க்கு மேல் 30% 30%
இவை பழைய வரி விதிப்பு முறையின்படி வருமான வரி ஸ்லாப் ஆகும்:
வருமான வாி ஸ்லாப் வரி விகிதங்கள்
ரூ 2,50,000 வரை* இல்லை
ரூ 2,50,001 - ரூ 5,00,000 5%
ரூ 5,00,001 - ரூ 10,00,000 20%
ரூ 10,00,000 க்கு மேல் 30%

பழைய வரிவிதிப்பு முறை மற்றும் புதிய வரிவிதிப்பு முறை இடையிலான வேறுபாடுகள்

இரண்டு வரிவிதிப்பு முறைகளுக்கும் இடையில் முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன. அவை:
 1. பழைய வரிவிதிப்பு முறையுடன் ஒப்பிடுகையில் புதிய வரிவிதிப்பு முறை குறைந்த வரி விகிதங்களுடன் அதிக வரி ஸ்லாப்களைக் கொண்டுள்ளன.
 2. நீங்கள் பழைய வரிவிதிப்பு முறை அல்லது புதிய வரிவிதிப்பு முறையை தேர்வு செய்கிறீர்களா என்பதைப் பொறுத்து நிதியாண்டு 2022-23 க்கான வருமான வரி ஸ்லாப்கள் மாறுபடும்.
 3. அத்தியாயம் VI A -யின் கீழ் பழைய வரிவிதிப்பு முறையின் கீழ் அனுமதிக்கப்படும் விலக்குகள் புதிய வரிவிதிப்பு முறையின் அறிமுகத்தின் கீழ் முற்றிலும் இல்லாமல் போய்விட்டது.
 4. இதன் பொருள் உங்கள் வரிப் பொறுப்பைக் குறைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
 5. புதிய வரிவிதிப்பு முறையுடன் ஒப்பிடுகையில், வரி செலுத்துபவருக்கு நிறைய சேமிக்க உதவிய 70 வரி கழித்தல்கள் மற்றும் விதிவிலக்குகள் உள்ளன.
 6. சிறந்த ஸ்லாப் விகிதங்கள் இருந்தாலும், வரி கழித்தல்கள் மற்றும் விதிவிலக்குகள் இல்லாதது ஒரு குறைபாடாகும்.

மருத்துவ காப்பீட்டு நன்மைகள்

வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80D-யின் கீழ், மருத்துவக் காப்பீட்டிற்காக செலுத்தப்பட்ட பிரீமியம் பணம்செலுத்தலுக்கான வரி விலக்குகளுக்கு நீங்கள் தகுதியானவர். அவை:
 1. நீங்கள், உங்கள் துணைவர் மற்றும் உங்கள் குழந்தைகள் 60 வயதிற்குட்பட்டவராக இருந்தால், உங்கள் பிரீமியத்தில் நீங்கள் ரூ.25,000 வரை விலக்கு பெறலாம், ஆஃப்லைன் முறை அல்லது ஆன்லைன் மருத்துவ காப்பீடு பாலிசி*.
 2. 60 வயதிற்குட்பட்ட உங்கள் பெற்றோர்கள், அதே பாலிசியில் காப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் ரூ.25,000 வரை கூடுதல் விலக்கு பெறலாம். இதன் பொருள் 60 வயதிற்குட்பட்டவர்கள் பெறக்கூடிய அதிகபட்ச விலக்கு ரூ.50,000*
 3. உங்கள் பெற்றோர்கள் 60 வயதிற்கு மேல் இருந்தால், நீங்கள் அவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 50,000 விலக்கு பெறலாம், கூடுதலாக நீங்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் துணைவருக்கும் ரூ.25,000 வரை விலக்கு பெறுகிறீர்கள். இந்த சூழ்நிலையில், அதிகபட்ச விலக்கு ரூ.75,000 ஆகும்*.
 4. நீங்கள், உங்கள் துணைவர் அல்லது உங்கள் குழந்தைகள், பாலிசியின் பயனாளிகள், 60 வயதிற்கு மேல் இருந்தால், நீங்கள் பெறக்கூடிய அதிகபட்ச விலக்கு ரூ.50,000 ஆகும்*.
 5. உங்கள் பெற்றோர்களும் 60 வயதிற்கு மேல் இருந்தால், ரூ.50,000 வரை கூடுதல் விலக்கு பெற முடியும். எனவே, அதிகபட்ச விலக்கு ரூ.1 லட்சம் ஆகும்*.
இருப்பினும், இந்த நன்மைகளை பழைய வரிவிதிப்பு முறையின் கீழ் பெற முடியும். புதிய வரிவிதிப்பு முறையின் கீழ், இந்த விலக்குகள் கிடைக்கவில்லை.

முடிவுரை

புதிய வரிவிதிப்பு முறை மற்றும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஸ்லாப்கள் வரி சேமிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்களுக்குப் பெரிதும் பயனளிக்கும் அதே வேளையில், உங்கள் மருத்துவக் காப்பீட்டிற்கான பிரீமியங்களைச் செலுத்தும் போது நீங்கள் சிரமப்படுவீர்கள். இருப்பினும், உங்களையும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களையும் அவர்களுக்கான சிறந்த மருத்துவக் காப்பீட்டு பாலிசியுடன் காப்பீடு செய்வது முக்கியமாகும்.   *நிலையான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் காப்பீடு என்பது தேவையின் பொருள். நன்மைகள், விலக்குகள், வரம்புகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பற்றிய மேலும் விவரங்களுக்கு, விற்பனையை முடிப்பதற்கு முன்னர் விற்பனை சிற்றேடு/பாலிசி விதிமுறைகளை கவனமாக படிக்கவும்.

இந்தக் கட்டுரை பயனுள்ளதாக இருந்ததா? இதை மதிப்பிடவும்

சராசரி மதிப்பீடு 5 / 5 வாக்கு எண்ணிக்கை: 18

இதுவரை மதிப்பீடு எதுவும் இல்லை! இந்த பதிவை மதிப்பிடும் முதல் நபராக இருங்கள்.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறீர்களா?? உங்கள் நண்பர்களுடன் இதனை பகிருங்கள்!

உங்கள் சிந்தனைகளை பகிருங்கள். கீழே ஒரு கருத்தை இடுங்கள்!

பதிலளிக்கவும்

உங்கள் இமெயில் முகவரி வெளியிடப்படாது. அனைத்து இடங்களையும் நிரப்புக