നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

  കാർ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ

  നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ പുതുക്കാം

  Car Insurance Icon
  ദയവായി പോളിസി നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
  ദയവായി സാധുതയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
  ദയവായി സാധുതയുള്ള കാപ്ച രേഖപ്പെടുത്തുക
  പ്രീമിയം വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക

  ഹായ് ജോൺ, നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം തുക:

  1 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം  ദയവായി പ്രീമിയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  ദയവായി വിശദാംശങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക

  ദയവായി സികെവൈസി നമ്പർ നൽകുക
  ദയവായി PAN കാർഡ് നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക

  ഞങ്ങളുടെ ഗോ ഗ്രീൻ ഉദ്യമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍, ഞങ്ങൾ പോളിസി കോപ്പി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൽ അയക്കും. ഇത് ഡിജിറ്റലായി ഒപ്പിട്ട സാധുതയുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റാണ്. പോളിസിയുടെ ഹാർഡ് കോപ്പി അഭ്യർത്ഥിച്ചാല്‍ മാത്രം അയക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഹാർഡ് കോപ്പി ലഭിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ദയവായി സ്ഥിരീകരിക്കുക.

  പേമെന്‍റ് നടത്തുക
  • SVG Image

   24 <an1> 7 സ്പോട്ട് അസിസ്റ്റൻസ്

   സൗജന്യ ഹെല്‍ത്ത് ചെക്ക്-അപ്പ്. കോ-പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷന് 20% വരെ ഡിസ്ക്കൗണ്ട്. പ്രതിവർഷം രൂ. 7500 വരെ സുഖപ്രാപ്തി ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

  • SVG Image

   ആക്സിഡന്‍റൽ ഷീൽഡ്

   സൗജന്യ ഹെല്‍ത്ത് ചെക്ക്-അപ്പ്. കോ-പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷന് 20% വരെ ഡിസ്ക്കൗണ്ട്. പ്രതിവർഷം രൂ. 7500 വരെ സുഖപ്രാപ്തി ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

  • SVG Image

   കീ, ലോക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ്

   സൗജന്യ ഹെല്‍ത്ത് ചെക്ക്-അപ്പ്. കോ-പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷന് 20% വരെ ഡിസ്ക്കൗണ്ട്. പ്രതിവർഷം രൂ. 7500 വരെ സുഖപ്രാപ്തി ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

  • SVG Image

   പേഴ്സണൽ ബാഗേജ്

   സൗജന്യ ഹെല്‍ത്ത് ചെക്ക്-അപ്പ്. കോ-പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷന് 20% വരെ ഡിസ്ക്കൗണ്ട്. പ്രതിവർഷം രൂ. 7500 വരെ സുഖപ്രാപ്തി ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

  • SVG Image

   ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഷീൽഡ്

   സൗജന്യ ഹെല്‍ത്ത് ചെക്ക്-അപ്പ്. കോ-പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷന് 20% വരെ ഡിസ്ക്കൗണ്ട്. പ്രതിവർഷം രൂ. 7500 വരെ സുഖപ്രാപ്തി ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

  • SVG Image

   എഞ്ചിൻ പ്രൊട്ടക്ടർ

   സൗജന്യ ഹെല്‍ത്ത് ചെക്ക്-അപ്പ്. കോ-പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷന് 20% വരെ ഡിസ്ക്കൗണ്ട്. പ്രതിവർഷം രൂ. 7500 വരെ സുഖപ്രാപ്തി ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

  തിരികെ മുകളിലേക്ക്

  വിശദാംശങ്ങൾ

  വാഹന വിശദാംശങ്ങൾ
  MH-02-DZ-7378
  ഹോണ്ട
  ഹോണ്ട സിറ്റി
  സിറ്റി i-VTEC S
  1200 CC
  പെട്രോൾ
  HC45678
  HC45678
  2005
  മുംബൈ
  09/01/2016
  പോളിസി വിശദാംശങ്ങൾ
  ജോൺ
  ഒജി-18-9906-1801-001234
  09/01/2016
  09/01/2018
  വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ
  ഫ്ലാറ്റ് നം. 404, ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ശാന്തിനഗർ, ദാദർ വെസ്റ്റ്, മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര.
  അഡ്രസ് ലൈൻ2, ഫ്ലാറ്റ് നം. 404, ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ശാന്തിനഗർ, ദാദർ വെസ്റ്റ്, മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര.
  അഡ്രസ് ലൈൻ3, ഫ്ലാറ്റ് നം. 404, ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ശാന്തിനഗർ, ദാദർ വെസ്റ്റ്, മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര.
  400005
  +919678896655
  john.anderson@gmail.com

  ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് റിന്യുവൽ പ്ലാനിൽ താല്‍പ്പര്യം കാണിച്ചതിനും വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചതിനും നന്ദി. നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും.

                    ഒകെ റദ്ദാക്കുക             

  അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

  ഞങ്ങളുടെ തേർഡ് പാർട്ടി മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പിന്തുണയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കാം.

  ജോൺ ആൻഡേർസൺ

  Car Insurance Icon കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ:

  Car Insurance Icon പോളിസി നമ്പർ:

  Calender Icon ആരംഭ തീയതി:

  Calender Icon അവസാന തീയതി:

  നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോളിസി നിങ്ങളുടെ ഡിജിലോക്കറില്‍ സേവ് ചെയ്യുകഡിജിലോക്കർ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ നൽകുന്നതിനും വെരിഫിക്കേഷനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, അതിനാൽ ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഡിജിലോക്കർ വെബ്സൈറ്റ് /a1 ൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം

  ഞങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുഭവം റേറ്റ് ചെയ്യുക.

  കൂടുതൽ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുക

  നിങ്ങളുടെ ഇഐഎ നമ്പർ ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുക: ‘ഇൻഷുറൻസ് റിപോസിറ്ററിയില്‍ ഒരു പ്രൊപ്പോസർ/പോളിസി ഉടമ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് ഇ-ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ട് (ഇഐഎ).

  ദയവായി സാധുതയുള്ള നമ്പർ നൽകുക
  സമർപ്പിക്കുക

  നിങ്ങൾക്ക് ഇഐഎ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  ഒരു സുഹൃത്തിനെ റഫർ ചെയ്യുക,
  ഇ-വൗച്ചറുകൾ നേടുക

  റഫർ ചെയ്യുക

  ഞങ്ങളെ ശുപാർശ ചെയ്യുക

  ബജാജ് അലയൻസിൽ നിന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങി. സുഗമമായ പ്രോസസ്. സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുന്നു!