റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Explore Standalone Own Damage Bike Insurance Cover
ജനുവരി 7, 2022

സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ ഓൺ ഡാമേജ് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം

Bikes are a prized possession for all buyers—be it a bike enthusiast or one who finds pure utility in his bike. Considering the different benefits on offer, not having a bike can make it cumbersome to travel, especially using the public transport. Moreover, traffic snarls in the urban jungles can extend for long hours and that’s where a nimble and agile two-wheeler can help you save lot of your time. So, any damage to your bike can not just mean inconvenience, but also a hole in your wallet to get it fixed. Thus, it is best to get yourself and insurance cover that covers the cost of such repairs. The Motor Vehicles Act of <n1> makes it mandatory to have a bike insurance plan for all two-wheelers registered in the country. However, only a തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഒരു മിനിമം ആവശ്യകതയാണ്. അത്തരം തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി പോളിസികള്‍ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകള്‍ക്കും നഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ സുരക്ഷിതമാക്കി നിയമപരമായ പാലനം ഉറപ്പുവരുത്തുമെങ്കിലും, അപകടം ഉണ്ടായാല്‍ ബൈക്കിന്‍റെ കേടുപാടുകള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ല. അപകടത്തില്‍ എതിര്‍ വ്യക്തിയുടെ വാഹനത്തിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിനും കേടുപാടുകള്‍ ഉണ്ടായെന്ന് വരും. അതിനാൽ, ഏറ്റവും നല്ലത് ടു വീലര്‍ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. അങ്ങനെ, ബൈക്കിന് സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടിയിടികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാം.

പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ എന്താണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്?

നിലവിൽ, എല്ലാ പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാണ്, അതില്ലാതെ വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ, ഒരു പുതിയ ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ തേർഡ്-പാർട്ടി പരിരക്ഷയോ, ഒരു വര്‍ഷത്തെ ഓൺ-ഡാമേജ് പരിരക്ഷയുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തെ തേർഡ്-പാർട്ടി പ്ലാനോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ തേർഡ്-പാർട്ടി പരിരക്ഷ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കില്‍, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ ഓൺ-ഡാമേജ് (ഒഡി) പ്ലാൻ വാങ്ങാം. അതേസമയം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഓൺ-ഡാമേജ് പരിരക്ഷയുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തെ തേർഡ്-പാർട്ടി പ്ലാൻ ആണ് ഉള്ളതെങ്കില്‍, രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ അഞ്ചാം വർഷത്തിന്‍റെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷവും സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ ഓൺ-ഡാമേജ് പോളിസി വാങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ്-പാർട്ടി, ഒഡി വേരിയന്‍റുകൾ എന്നിവ രണ്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഇതിന്‍റെ; ഓൺലൈൻ വാഹന ഇൻഷുറൻസ്.

ബൈക്കിനായി സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ ഓൺ ഡാമേജ് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, തേർഡ്-പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് പുറമേ സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ ഒഡി പരിരക്ഷ വാങ്ങാം. അത്തരം സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ പ്ലാനിൽ താഴെപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
  • കൂട്ടിയിടി അല്ലെങ്കിൽ അപകടം കാരണം നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ റിപ്പയറിനുള്ള പരിരക്ഷ.
  • വെള്ളപ്പൊക്കം, കൊടുങ്കാറ്റ്, ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മൂലമുള്ള റിപ്പയറിനുള്ള പരിരക്ഷ.
  • കലാപം, അതിക്രമം മുതലായ മനുഷ്യനിർമ്മിത വിപത്തുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ.
  • നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് മോഷണം പോയാലുള്ള കവറേജ്.
മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്ക്ക് പുറമേ, നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ ഒഡി പരിരക്ഷ വാങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് നോ-ക്ലെയിം ബോണസിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ (എൻസിബി) ആനുകൂല്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനാകും, അതിൽ എൻസിബി ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുഖേന ഓൺ-ഡാമേജ് ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള പ്രീമിയം കുറയുന്നു.*സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി&സി ബാധകം

സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ ഓൺ ഡാമേജ് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസിക്ക് സമാനമാണോ?

ഇല്ല, സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ പ്ലാനുകൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്ലാനുകൾക്ക് സമാനമല്ല. കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസികളിൽ ഓൺ-ഡാമേജ് പരിരക്ഷയും പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷയും അതിന്‍റെ വ്യാപ്തിയുടെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുന്നു, സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ പരിരക്ഷയില്‍ ഇല്ല. അവസാനമായി, നിങ്ങൾ തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലാൻ എടുത്തതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ പോളിസി വാങ്ങണമെന്ന് ഓർക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ പരിരക്ഷയിലെ വ്യത്യസ്ത ആഡ്-ഓണുകളുടെ സ്വാധീനം കണക്കാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റർ.   *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്