റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Benefits of PMFBY Crop Insurance for Farmers in India
ജനുവരി 4, 2023

പിഎംഎഫ്ബിവൈ വിള ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം കർഷകർക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനകരമാകുന്നു?

കൃഷിയും അതിന്‍റെ വിവിധ അനുബന്ധ മേഖലകളും നിസ്സംശയമായും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ദാതാവാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ. കൂടാതെ കൃഷി മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നു. ഇന്ത്യൻ കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിനകം ധവള, ഹരിത, നീല, മഞ്ഞ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിക്ഷോഭം, കനത്ത മഴ, വിള രോഗങ്ങൾ മുതലായവ കാരണം കർഷകരുടെ വിളകൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും നഷ്ടം/കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം കർഷകരെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രതിസന്ധിയിൽ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന്, ജനുവരി 2016 ൽ കാർഷിക മന്ത്രാലയം ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചു പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജന.  ഒരു രാജ്യം, ഒരു വിള, ഒരു പ്രീമിയം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പിഎംഎഫ്ബിവൈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജന എന്നാൽ എന്ത്?

വിവിധ ഓഹരിയുടമകളെ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന വിള ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ് പിഎംഎഫ്ബിവൈ. ചെലവ് കുറഞ്ഞ വിള ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദന കൃഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സ്കീം ആരംഭിച്ചത്. കൂടാതെ, വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ മുതൽ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള തടയാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിലും വിളകൾക്ക് സമഗ്രമായ അപകടസാധ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു.

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പറയുന്നു!

ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കൃഷി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. 2011 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ തൊഴിലാളികളുടെ 54.6% കാർഷിക, അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. 2019-20 ലെ (ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിൽ) രാജ്യത്തിന്‍റെ മൊത്ത മൂല്യവർദ്ധിത മൂല്യത്തിന്‍റെ 16.5% വരും ഇത്. പിഎംഎഫ്ബിവൈ സ്കീമിന് കർഷക സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നല്ല സ്വീകാര്യതയുണ്ട്, അതിൽ 27 സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഒരു സീസണിൽ കൂടി ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. സ്കീമിന്‍റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ, മൊത്തം വിളവെടുപ്പ് പ്രദേശത്തിന്‍റെ 30% ആയിരുന്നു കവറേജ്. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഇന്ത്യൻ വിള ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കവറേജ് കൂടിയാണിത്. വായ്പയെടുക്കാത്ത കർഷകരുടെ സ്വമേധയായുള്ള പങ്കാളിത്തവും മുൻ സ്കീമുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആറിരട്ടിയിലധികം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019-20 ൽ ഇത് സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ കവറേജിന്‍റെ 37% ശതമാനത്തിലെത്തി. ഖാരിഫ് 2020 സീസൺ മുതൽ, വായ്പയെടുത്ത കർഷകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്കും ഈ സ്കീം സ്വമേധയാ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമ സ്കീമിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ

പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി, ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന പിഎംഎഫ്ബിവൈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നോക്കാം:
 1. ഈ സ്കീം വിള നാശത്തിന് എതിരെ സമഗ്രമായ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും കർഷകരുടെ വരുമാനം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കർഷകരെ നവീനമായ രീതികൾ സ്വീകരിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
 2. പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമാ യോജന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്കും പൂർണ്ണമായും സ്വമേധയാ ചേരാവുന്നവയാണ്.
 3. കർഷകർ അടയ്‌ക്കേണ്ട പരമാവധി പ്രീമിയം എല്ലാ ഖാരിഫ് ഭക്ഷ്യ, എണ്ണക്കുരു വിളകൾക്കും 2% ഉം, വാർഷിക വാണിജ്യ/ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ വിളകൾക്ക് 5% ഉം, റാബി ഭക്ഷ്യ, എണ്ണക്കുരു വിളകൾക്ക് 1.5% ഉം ആയിരിക്കും.
 4. ഇന്ത്യൻ കർഷകർ അടക്കുന്ന പ്രീമിയം നിരക്കുകൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്, ശേഷിക്കുന്ന പ്രീമിയം ഗവൺമെൻ്റ് വഹിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം വിള നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ കർഷകർക്ക് മുഴുവൻ ഇൻഷുറൻസ് തുകയും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഇത്.
 5. ഗവൺമെന്‍റ് സബ്‌സിഡിയിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഇല്ല. അതായത്, ബാക്കിയുള്ള പ്രീമിയം 90% ആണെങ്കിൽ, അത് ഗവൺമെൻ്റ് വഹിക്കും.
 6. മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം, അതായത് 70%, 80%, 90% എന്നിവ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിളകളുടെ റിസ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ വിളകൾക്കും ലഭ്യമാണ്.
 7. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ടാബുകൾ, ഏരിയൽ ഇമേജറി, റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഡ്രോണുകൾ, ജിപിഎസ് ടെക്നോളജി മുതലായവ വിളവെടുപ്പ് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാനും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിം പേമെന്‍റുകളിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

പ്രവർത്തന കലണ്ടർ: പിഎംഎഫ്ബിവൈ

മൺസൂണിൻ്റെ ആരംഭം, വിള ചക്രം, വിത്ത് വിതയ്ക്കൽ കാലം മുതലായവ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തന കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുന്നു. കവറേജ്, വിളവ് സമർപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സമയപരിധി ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആക്ടിവിറ്റി ഖാരിഫ് റാബി
വായ്പയെടുക്കുന്ന കർഷകർക്കുള്ള ലോൺ കാലാവധി (ലോൺ അനുവദിച്ചത്) നിർബന്ധിത അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിരക്ഷിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ - ജൂലൈ ഒക്‌ടോബർ - ഡിസംബർ
കർഷകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി (ലോൺ എടുത്തവരും എടുക്കാത്തവരും) ജൂലൈ 31st ഡിസംബർ 31st
വിളവ് ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി അന്തിമ വിളവെടുപ്പ് മുതൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ വിളവെടുപ്പ് മുതൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ
ശ്രദ്ധിക്കുക: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി പിഎംഎഫ്ബിവൈ വെബ് പോർട്ടൽ പരിശോധിക്കുക.

വിളകളുടെ കവറേജ്: പിഎംഎഫ്ബിവൈ

മുൻകാല വിളവ് ഡാറ്റ ലഭ്യമായതും വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത സീസണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമായ എല്ലാ വിളകളേയും പിഎംഎഫ്ബിവൈ സ്കീം പരിരക്ഷിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിളകൾ സീസൺ സഹിതം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊതുവായ പട്ടിക താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:
ക്രമ. നമ്പർ. സീസണുകൾ വിളകളുടെ തരം
1. ഖാരിഫ് ധാന്യങ്ങൾ, തിനകൾ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ, എണ്ണക്കുരു വിളകൾ.
2. റാബി ധാന്യങ്ങൾ, തിനകൾ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ, എണ്ണക്കുരു വിളകൾ.
4. ഖാരിഫ്, റാബി വാർഷിക വാണിജ്യ/ഹോർട്ടികൾച്ചർ വിളകൾ
 

സംക്ഷിപ്ത അവലോകനം: പിഎംഎഫ്ബിവൈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ

കൃഷി, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയമാണ് വിള ഇൻഷുറൻസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വികസിപ്പിച്ചത്. പിഎംഎഫ്ബിവൈ വിള ഇൻഷുറൻസ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് എളുപ്പവും സൗകര്യപ്രദവുമാണ്, ഇത് ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, മറാത്തി എന്നീ മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്. വിള ഇൻഷുറൻസ് ആപ്പിന്‍റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ ഇവയാണ്:
 • യൂസറിന് വിള ഇൻഷുറൻസിന് അപേക്ഷിക്കാം
 • വിള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
 • വിള ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം, പിഎംഎഫ്ബിവൈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, നഷ്ട റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് തുടങ്ങിയവ അറിയാം

വിള ഇൻഷുറൻസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം?

 1. Play Store-ലേക്ക് പോകുക
 2. 'ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ആപ്പ്' എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
 3. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക
 4. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിക്കുക

കർഷകനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

 1. 'ഫാർമർ' എന്ന നിലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 2. നിങ്ങളുടെ പേരും സാധുതയുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറും എന്‍റർ ചെയ്യുക
 3. 'ഒടിപി' എന്‍റർ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക
 4. ഒരു പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ സൃഷ്ടിക്കുക
 5. പാസ്സ്‌വേർഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുക
 6. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഇത് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിക്കുക
 7. 'രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശ്രദ്ധിക്കുക: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി പിഎംഎഫ്ബിവൈ വെബ് പോർട്ടൽ പരിശോധിക്കുക.

പിഎംഎഫ്ബിവൈ പോർട്ടലിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ

പിഎംഎഫ്ബിവൈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ, ഒരു യൂസർ സ്വയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പിഎംഎഫ്ബിവൈ പോർട്ടലിൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ.
 1. പിഎംഎഫ്ബിവൈയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: https://pmfby.gov.in/
 2. 'ഫാർമർ കോർണർ' ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 3. യൂസർ ഒരു പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനാണെങ്കിൽ, 'ഗസ്റ്റ് ഫാർമർ' ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 4. വ്യക്തിഗത, റെസിഡൻഷ്യൽ, മറ്റ് പ്രധാന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 5. 'യൂസറെ സൃഷ്ടിക്കുക' ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 6. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം,യൂസറിന് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ വഴി പ്രൊഫൈൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.
 7. രജിസ്ട്രേഷൻ അംഗീകരിച്ചാൽ, യൂസറിനെ ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്എംഎസ് വഴി അറിയിക്കുന്നതാണ്

പ്രധാന ആശയം

കൃഷി എന്നാൽ മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന, വിളകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന, കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്ന കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ്. കാർഷിക വളർച്ച നാഗരികതയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി. കർഷകർക്ക് വിളവ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിള ഇൻഷുറൻസ് സേവനമാണ് പിഎംഎഫ്ബിവൈ സ്കീം. എല്ലാ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു സ്കീം ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജന.   *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്